News

Arjen Wals, spreker over duurzaamheid

Published on
March 28, 2018

Arjen Wals is komende maand op meerdere evenementen uitgenodigd om te spreken over duurzaamheid. Duurzaamheidsuitdagingen nemen steeds grotere en urgentere vormen aan. Van ons onderwijs zal de komende decennia verwacht worden dat het leerlingen in staat stelt om te gaan met complexe vraagstukken rondom klimaat, biodiversiteit, gezondheid en voedselzekerheid. Vraagstukken waarvoor de antwoorden vaak niet eenduidig zijn en zullen variëren in plaats en tijd, maar ook vraagstukken die vakinhouden overstijgen en ook vragen om ethische afwegingen en morele oordeelsvorming.

Arjen zal op donderdag 12 april de vloer van theater Maitland betreden als zesde spreker in de reeks Onderwijsavonden van stichting NIVOZ. De reeks Onderwijsavonden staan in het teken van het begrip volwassenheid en volwassenwording. De titel van Arjens lezing luidt: Duurzaam ontplooien in een on-duurzame wereld – toekomstbestendig onderwijs in tijden van crises.

Meer informatie en/of aanmelden

Op 18 april zal Arjen spreken tijdens het NVON congres, waarvan het thema dit jaar Duurzaamheid is. De titel van Arjens lezing luidt: Hoe slim is je smartphone? Duurzaamheid als katalysator van onderwijsvernieuwing.

Meer informatie en/of aanmelden