Nieuws

Artikel in De Molenaar door Carolien Makkink: Meer met minder

Gepubliceerd op
19 maart 2015

De aanzet van spier- en vetweefsel van vleeskuikens wordt beïnvloed door het eiwitgehalte en de energiebron in het ver. Teun Veldkamp van Wageningen UR deed onderzoek naar de relatie. De resultaten worden onder meer gebruikt voor een op nutriënten gebaseerd responsmodel voor pluimvee.