Nieuws

Artikel in De Molenaar door Tessa Nederhoff: Meer grip op gras

Gepubliceerd op
30 september 2014

Boeren vinden beweiden steeds ingewikkelder worden. Om de kennis over weidegang te vergroten, lopen er binnen Wageningen UR meerdere projecten, zoals Autograssmilk en Amazing Grazing. Volgens Agnes van den Pol-van Dasselaar is kennisbehoud noodzakelijk. “Er wordt steeds meer melk geproduceerd en er is dus meer biomassa nodig. Meer uit gras halen is een belangrijke oplossingsrichting.”

Download het artikel