Autonome veldspuit aardbei getest

Nieuws

Autonome veldspuit aardbei getest

Gepubliceerd op
10 november 2014

In de nazomer van 2014 is een succesvolle test gedaan met een autonome precisiespuit voor de aardbeiteelt. Op de spuit zijn de laatste innovaties op het gebied van sensoren, mechatronica, toedieningstechniek en autonome navigatie bij elkaar gebracht en getest onder praktijkomstandigheden. De reductie in middelverbruik bedroeg meer dan 25% ten opzichte van de gangbare praktijk.

Binnen een deelproject van PPS (Publiek-Private Samenwerking) Precisietechnologie Tuinbouw wordt gewerkt aan een autonome precisiespuit voor volveldse aardbeiteelt. Op basis van inzichten uit eerdere projecten is de SensiSpray Horti van Homburg Holland aangepast met knikhoeken in de spuitboom (zie foto) en gekoppeld aan een Lichte Fendt tractor met een Teach en Play back navigatiesysteem van Probotiq.

Knikhoeken in de spuitboom

De aangepaste spuit is door Plant Research International van Wageningen UR getest op depostie van middel op en naast het gewas onder praktijkomstandigheden. De gegevens worden gebruikt voor het inregelen van de machine zodat de benodigde hoeveelheid middel zo nauwkeurig mogelijk op het gewas komt. Reductiemogelijkheden in middelgebruik liggen op meer dan 25%.

Binnen de PPS worden komende wintermaanden enkele aanpassingen doorgevoerd. Naar verwachting komt het prototype begin maart beschikbaar op het betrokken praktijkbedrijf in de omgeving Breda.

Precisietechnologie Tuinbouw

In de PPS Precisietechnologie Tuinbouw wordt gewerkt aan twee sleutelinnovaties: autonome navigatie in open teelten en sensorgestuurde gewasbescherming. In het project werken Homburg Holland, Probotiq, vijf aardbeientelers en Wageningen UR samen om te komen tot een praktijkmachine die autonoom precisiebespuitingen kan uitvoeren in aardbeiteelten. Resultaten met het 2014-prototype laten zien dat minimaal 25% reductie in middelverbruik mogelijk is. Het project wordt mede gefinancierd door de Topsector tuinbouw & uitgangsmaterialen.

Projectnummer: BO-25.06-003-002-PPO/PRI-1