Stevige onderbouwing duurzaamheidseffecten nodig

Nieuws

BBI-JU call: Stevige onderbouwing duurzaamheidseffecten nodig

Gepubliceerd op
16 mei 2017

BBI-JU, de publiek-private samenwerking van de EU en het Bio-based Industries Consortium, heeft voor dit jaar ambitious calls for proposals gepubliceerd. Consortia van bedrijven die zich voor deze calls willen inschrijven, richten zich daarbij vooral op technologische ontwikkeling. De EU verlangt daarbij ook een stevige onderbouwing van de impact op duurzaamheid.

"Het is logisch dat consortia in hun plan vooral aandacht hebben voor technologische ontwikkeling", zegt onderzoeker Marieke Meeusen van Wageningen Economic Research. "Daar zijn ze enthousiast over en ligt hun toegevoegde waarde. Maar in nagenoeg alle calls stelt de EU als voorwaarde dat er ook integraal aandacht besteed wordt aan duurzaamheid. Concreet betekent dit dat tijdens het traject regelmatig moet worden vastgesteld welke effecten er zijn op het gebied van people, planet en profit. Je moet als consortium kunnen aantonen of je wel de gewenste maatschappelijke route volgt."

Bijkomende eis van de EU is dat deze sustainability assessment wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, wetenschappelijk geschoolde partij. Meeusen: "Bedrijven willen nog wel eens hun huisadviseur naar voren schuiven, maar de EU wil er zeker van zijn dat de analyses objectief zijn met een wetenschappelijke basis."

Leidende rol Wageningen Economic Research

Wageningen Economic Research speelt als onderzoekspartner een grote rol in een groot aantal EU-programma’s binnen het domein van de biobased economy. Voorbeelden daarvan zijn BERST, dat zich richt op regionale strategische ontwikkeling, OpenBio, gericht op de ontwikkeling van heldere normen voor biobased producten, en FOODSECURE, dat focust op toekomstige voedselzekerheid in de wereld. "We hebben alle kennis in huis om de economische, sociale en milieueffecten van biobased ontwikkelingen vast te stellen. Welke impact heeft het bijvoorbeeld op wereldschaal als je voor een bepaalde ontwikkelingen grondstoffen nodig hebt die nu ergens anders voor gebruikt worden? Wat zijn de gevolgen van regionale ontwikkeling op de werkgelegenheid en economische groei? En wat is de invloed van een innovatie op landgebruik? Voor dat soort vragen kunnen consortia bij ons terecht."

Macro Economische Verkenning

In opdracht van het Ministerie van EZ en de TKI Biobased Economy heeft Wageningen Economic Research eerder dit jaar een Macro Economische Verkenning opgesteld. Hierin is geanalyseerd wat de economische impact zal zijn als Nederland op grote schaal gebruik gaat maken van biomassa. "Met dit soort producten laten we zien dat we het maken van wetenschappelijke analyses beheersen. Niet voor niets zijn we associate member."

Meeusen komt graag in contact met bedrijven die zich willen inschrijven op een call en een partner zoeken voor de onderbouwing van duurzaamheidseffecten. "Een objectieve wetenschappelijke toetsing vraagt specialistische expertise. Die hebben wij ruimschoots in huis."

Meer informatie

Neem contact op met de expert