Nieuws

BIS Nederland en INSPIRE richtlijn

Gepubliceerd op
22 juli 2014

In de Europese INSPIRE richtlijn zijn regels vastgesteld voor de oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Unie. INSPIRE zal er uiteindelijk voor zorgen dat informatie en kennis uit verschillende sectoren kunnen worden gecombineerd en verspreid.

INSPIRE bestrijkt thema’s als administratieve grenzen, de kwaliteit van lucht, bodem, biodiversiteit, bodemgebruik, vervoersnetwerken, hydrografie, hoogte, geologie, spreiding van de bevolking of van soorten, habitats, industriegebieden en gebieden met natuurrisico's (voor de volledige lijst zie de bijlagen I, II en III bij de richtlijn.

Op dit moment wordt gewerkt aan het INSPIRE-proof maken van BIS Nederland. Dat betekent dat we het BIS Nederland datamodel moeten vertalen naar het INSPIRE datamodel. De opstellers van de INSPIRE Annex III. Soil waarin het datamodel van INSPIRE staat beschreven, hebben kennelijk goed gekeken naar het BIS Nederland datamodel. Een en ander blijkt opvallend goed op elkaar aan te sluiten. Wanneer eind dit jaar het project is afgerond, dan voldoet Nederland voor wat betreft de bodeminformatie aan de Europese richtlijn.