Nieuws

BZK essaybundel over Krimp en regionale kansengelijkheid

Gepubliceerd op
20 november 2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg samen met Platform31 vijf wetenschappers om samen de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling (WRB) te vormen. Daarmee versterken ze de verbinding tussen de wetenschap en (rijks)beleid. De hoogleraren Bettina Bock, Henri de Groot, Gert-Jan Hospers, Eveline van Leeuwen en Frank Cörvers schreven ieder vanuit een ander perspectief een essay over het huidige krimpbeleid van de overheid.