smk hoorzitting

Nieuws

Barometer Duurzaam Terreinbeheer verlengd tot 1 april 2013

Gepubliceerd op
8 maart 2013

Stichting Milieukeur (SMK) heeft besloten het certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer ongewijzigd te verlengen tot 1 april 2013. Het College van Deskundigen is er niet in geslaagd alle reacties die tijdens de hoorzitting zijn ingebracht voor 1 maart te verwerken

SMK heeft de volgende twee wijzigingen voor het schema wel al vastgesteld:

  • Voor het niveau ‘Toepassing glyfosaat op verhardingen’ komt per 1 april 2013 de uitzonderingsvoorwaarde te vervallen dat bij een drietal audits zonder afwijkingen de jaarlijkse audit wordt aangepast naar een tweejaarlijkse audit.
  • Een aantal wijzigingen van de criteria voor toepassing van glyfosaat (o.a. de dosering) zal worden afgestemd op de invoering van het gewijzigde wettelijke gebruiksvoorschrift van Roundup Evolution. Dit betekent dat deze in de herziene versie nog niet worden verplicht, maar wel alvast ter informatie in het certificatieschema worden opgenomen.

Voor een aantal wijzigingen (bijvoorbeeld verzwaring inkooppercentage van duurzamer plantmateriaal) wordt in het herziene certificatieschema een overgangstermijn vastgesteld.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SMK via www.duurzaamterreinbeheer.nl