Nieuws

Bas Arts wordt part-time Chief Scientist bij Planbureau voor de Leefomgeving

Gepubliceerd op
5 oktober 2018

Bas Arts is per 15 oktober benoemd tot Chief Scientist bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Al in juli van dit jaar was hij terug getreden als leerstoelhouder Bos- en Natuurbeleid, een functie die hij 12,5 jaar heeft bekleed. Hij is nog steeds als persoonlijk hoogleraar aan Wageningen Universiteit verbonden.

Arts treedt voor twee dagen per week in dienst bij het Planbureau, voor een periode van vijf jaar, en blijft voor twee dagen per week verbonden aan Wageningen Universiteit.

Als Chief Scientist gaat hij de directie adviseren over de inhoudelijke kennisontwikkeling, en de wetenschappelijke kwaliteit van het PBL onderzoek monitoren. Hij gaat werken aan innovaties door nieuwe onderzoekmethoden te ontwikkelen en wetenschappelijke thema’s te signaleren die voor het onderzoek van het PBL van belang zijn. Ook gaat hij de wetenschappelijke impact van het werk van het PBL evalueren en is hij het eerste aanspreekpunt bij visitaties. Kortom, zegt Arts: “Dat is dus heel wat.”

Over zijn aanstelling als Chief Scientist zegt hij zelf: “Na me jaren te hebben toegelegd op de wetenschappelijke relevantie van kennis, was ik nu toe aan het realiseren van maatschappelijke relevantie. Het PBL is precies de plek om dat te doen. Excellent onderzoek en tegelijkertijd heel beleidsrelevant. Bovendien spreken de PBL-thema’s me enorm aan, alsmede de relatie tussen kennis en beleid. Ik zie er dus naar uit de komende jaren bij te dragen aan de kwaliteit van het PBL-onderzoek en aan zijn onderzoekagenda.”