Nieuws

Bas Rodenburg benoemd tot hoogleraar

Gepubliceerd op
2 juli 2020

De raad van bestuur van Wageningen University & Research (WUR) heeft prof. dr. ir. Bas Rodenburg benoemd tot hoogleraar. De leerstoel is inmiddels ingegaan en wordt financieel mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, de universiteit waar Rodenburg als hoogleraar Dierenwelzijn aan is verbonden.

In zijn werk in Wageningen speelt het volgen van individuele dieren in groepen met behulp van sensoren een belangrijke rol. Hiermee hoopt Rodenburg meer grip te krijgen op gedragsproblemen als beschadigend gedrag en agressie.

Individuele dieren

Daarnaast biedt het monitoren van individuele dieren geweldige kansen om het aanpassingsvermogen en welzijn van dieren te meten. Deze kennis wil Rodenburg vervolgens gebruiken om nieuwe veehouderijsystemen te helpen ontwerpen die beter aansluiten bij de behoeftes van het dier dan de huidige systemen.

Daarnaast heeft Rodenburg de ambitie om de samenwerking verder te versterken tussen Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Technische Universiteit Eindhoven. Zo is Rodenburg betrokken bij het NWO Perspectiefprogramma Imagen, gericht op het verbeteren van systemen voor legkippen en vleesvarkens door gebruik te maken van sensoren.

OneWelfare

Bas Rodenburg is pleitbezorger van het OneWelfare concept: het welzijn van mens en dier en de gezondheid van het milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is niet alleen een goed concept om te kijken naar de relaties tussen mens en dier, maar ook om te kijken naar de veehouderij van de toekomst. Bij de Universiteit Utrecht richt Rodenburg zich op het ontwikkelen van methoden om het welzijn van dieren beter te meten.

Bas Rodenburg.jpg

De leerstoel in Wageningen is ondergebracht bij de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie, die onder leiding staat van prof. Bas Kemp. Het gaat om een aanstelling voor één dag in de week, de rest van de tijd blijft Rodenburg werkzaam als hoogleraar Dierenwelzijn van Universiteit Utrecht.

Bas Rodenburg

Bas Rodenburg (1975) heeft aan Wageningen University & Research gestudeerd en is in 2004 aan diezelfde universiteit gepromoveerd op gedragskenmerken van het verenpikken bij leghennen. Na zijn promotie werkte Rodenburg als postdoc bij het huidige Wageningen Livestock Research en bij het ILVO in België. Daarna is hij in verschillende functies verbonden gebleven aan Wageningen University & Research. Sinds mei 2018 is Rodenburg hoogleraar Dierenwelzijn bij de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.