Nieuws

Basisregistratie Ondergrond is winnaar Infratech Innovatieprijs 2019

Gepubliceerd op
29 januari 2019

De Basisregistratie Ondergrond is de winnaar van de InfraTech Innovatieprijs 2019 met de procesinnovatie ‘Geo-kennis-op-maat’. Een erkenning voor alle organisaties die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Wageningen Environmental Research is een van de partners die samen met het ministerie van LNV alle bodemkundige informatie levert die de diverse gebruikers nodig hebben.

Iedere twee jaar strijden meer dan 50 inzenders om de Infratech Innovatieprijs 2019. Met deze prijs, die is gekoppeld aan een tweejaarlijkse expo voor de infrasector in Ahoy, worden innovatieve ideeën op het gebied van bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur gestimuleerd. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, overhandigde de prijs aan vertegenwoordigers van alle 600 ketenpartners die meedoen in de Basisregistratie Onderhoud. Ze liet weten blij te zijn met de wijze waarop de betrokken ministeries het proces vormgeven en volop gebruik maken van alle informatie die het systeem biedt. Maatschappelijk belang van de innovaties speelt daarbij net zo’n belangrijke rol als de pure techniek.

InfraTech

Partners van IntraTech zijn onder meer de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, CROW, de Bouwcampus, GeoBusiness Nederland en MKB Infra. De vakbeurs is hét kennisplatform waar de opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort. Meer informatie via www.infratech.nl.

Samenwerkende partners

De Basisregistratie Ondergrond van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, is een verzameling van gegevens over de Nederlandse ondergrond. Deze informatie is essentieel voor besluitvorming over bereikbaarheid, duurzame energie, aardwarmte, waterveiligheid en de winning van drinkwater. In het programma werken de volgende partners samen: kennisinstituten (als TNO, WUR, Deltares, Universiteit Utrecht en Amsterdam), bestuursorganen (alle gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat), bedrijven (o.a. Arcadis, Geodan, Future Insight, Movares en Imagem) en partners als ICTU en het Kadaster.

Wettelijke Onderzoekstaak

Wageningen Environmental Research is als gedelegeerde bronhouder van het ministerie van LNV verantwoordelijk voor de bijhouding en actualisatie van de bodemkundige registratieobjecten. Dit wordt gedaan via de WOT Natuur & Milieu in het thema Basisregistratie Ondergrond.

Lees meer in dit dossier