Nieuws

BedrijfsWaterWijzer start met testfase

Gepubliceerd op
19 december 2016

De BedrijfsWaterWijzer maakt het monitoren van het watermanagement op melkveebedrijven mogelijk. De Wijzer biedt aanknopingspunten voor verbetering van het watermanagement. Het is een webapplicatie die opgebouwd is uit zeven modules. Inmiddels is een eerste test met deze tool gestart op vijf melkveebedrijven binnen het project Koeien & Kansen.

De tool bestaat uit 7 modules, waarin aandacht is aandacht voor erfwater, waterbehoefte en -overlast, uitspoeling naar grond- en oppervlakte water, drinkwater en ecologisch slootkantbeheer.
Deze BedrijfsWaterWijzer is er niet alleen om de waterkwaliteit te verbeteren, maar brengt ook de mate van verdroging of vernatting in beeld. Hierbij zijn bodem en hydrologie vooral bepalend.
Bodemtype bepaalt vochtbeschikbaarheid. Zo heeft een droogtegevoelige zandgrond een veel ongunstigere vochtlevering dan een lichte kleigrond. Deze uitgangssituatie is moeilijk te beïnvloeden.
Maar de vochtbeschikbaarheid kan wel vergroot worden door het nemen van maatregelen, waaronder de plaatsing van stuwtjes, het toepassen van peilgestuurde drainage,beregening en goed bodembeheer.
Een lichte zandgrond voert daarentegen een teveel aan water makkelijker af dan een kleigrond. Het peilbeheer heeft grote invloed. Wateroverlast verminderen kan bijvoorbeeld met een aangepast peil, drainage, het bol leggen van percelen, begreppeling en – wederom – goed bodembeheer.

Kwaliteitsscore watermanagement

De BedrijfsWaterWijzer geeft per module en per aspect een kwaliteitsscore voor het watermanagement. In nieuwsbrief is te lezen hoe de scores exact zijn opgebouwd. Binnenkort meer over de ervaringen met het testen van deze tool in de praktijk.

Meer informatie

Meer weten over de opbouw en de scores binnen de BedrijfsWaterWijzer? Dit is terug te lezen in de laatste nieuwsbrief, nummer 45, december 2016. Hier vindt u nog meer nieuws uit het project Koeien & Kansen. Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar koeienenkansen.pv@wur.nl en meld u aan.