Nieuws

BedrijvenInvesteringsZone: gastvrijheidseconomie aan zet

Gepubliceerd op
18 maart 2014

Voor de gastvrijheidssector in het buitengebied is de kwaliteit van de toeristisch-recreatieve infrastructuur en bijbehorende marketing belangrijk. Deze vaak gemeenschappelijk gebruikte voorzieningen zijn cruciaal om de beleving mogelijk te maken. Middels het instellen van een Bedrijven InvesteringsZone kan hier door de ondernemers op ingespeeld worden.

Het onderzoek speelt in op de toenemende verantwoordelijkheid die ondernemers voelen voor de kwaliteit van het buitengebied. Die verantwoordelijkheid komt ook tot uitdrukking in investeringen door de ondernemers die op verschillende manieren kunnen worden georganiseerd zoals via gebiedsfondsen, revolverende fondsen etc.

Dit onderzoek is gericht op een relatief nieuwe mogelijkheid voor het buitengebied: de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ). Een BIZ-buitengebied biedt ondernemers de mogelijkheid om gezamenlijke financiering en aanpak te organiseren. Hierbij wordt expliciet gemaakt wat onder die kwaliteitsverbetering wordt verstaan en is er sprake van het realiseren van een kwaliteit bovenop publieke taken waarvoor de overheid verantwoordelijk is. Hierdoor zal het BIZ-gebied een economische, landschappelijke en sociale impuls krijgen.

Uiteindelijk beoogt het bedrijfsleven dat door instelling van een BIZ-buitengebied er meer geld gegenereerd wordt voor de toeristisch-recreatieve infrastructuur en marketing. Dit kan in aanvulling op de huidige toeristenbelasting en forenzenbelasting gebeuren. De realisatie van een BIZ wordt ondersteund met de binnen dit onderzoek ontwikkelde aanpak, zijnde een procesmodel en rekentool.