Beheersing Botrytis in potplanten met als pilotgewas cyclaam

Nieuws

Beheersing Botrytis in potplanten met als pilotgewas cyclaam

Gepubliceerd op
24 november 2014

Wageningen UR Glastuinbouw, DLV Plant en Schoneveld Breeding hebben samen met het bedrijfsleven gewerkt aan het ontwikkelen van duurzame beheersstrategieën voor Botrytis in potplanten met als pilotgewas cyclaam.

Uit de praktijkproef blijkt dat het combineren van verschillende beheersmaatregelen effectiever was om de aantasting van Botrytis in cyclaam te verlagen dan een enkelvoudige behandeling. De combinatie van een biologische product, Bol potgrond en een open potrand van Modiform gaf de minste Botrytisontwikkeling in de teeltfase. Het chemische product van BASF (nu toegelaten als Signum) lijkt een goed alternatief te zijn voor de huidige chemische referentie.

Plekken in de kas met een verhoogde ziektedruk zijn goed te vinden met behulp van sporendrukmetingen in de kaslucht. Omdat veel secundaire metabolieten betrokken zijn bij de bescherming van planten tegen ziekten en plagen, zijn door middel van een brede metabolomics profieleringstechniek, gebaseerd op LCMS, bladmonsters van een beperkt aantal behandelde en onbehandelde cyclaamplanten vergeleken op hun samenstelling van meer dan 300 secundaire metabolieten.

Er zijn geen duidelijke effecten van de behandelingen gevonden, mede door de onverwachte, relatief grote biologische variatie tussen bladmonsters met dezelfde product behandeling. Uit de houdbaarheidstest met drie watergiftstrategiƫn (droog, normaal, nat) gaf een combinatie van een biologisch product met de potgrond van Jaritop en een open potrand de minste Botrytisontwikkeling in de consumentfase.

Dit project is gefinancierd door: Productschap Tuinbouw, Koppert, BASF, Syngenta, PlantoSys, Horticoop, Bol Potgrond, Modiform en Jiffy.