Nieuws

Behoefte aan standaardisering en organisatie in de zeewierketen

Gepubliceerd op
5 juni 2014

27 mei j.l. organiseerde LEI Wageningen UR een bijeenkomst voor Nederlandse-MKB bedrijven die zich bezig houden met teelt, verwerking, handel en marketing van zeewier. De geslaagde bijeenkomst laat veel enthousiasme zien in de sector, en ook dat er vragen leven over standaardisering en normalisering, en er behoefte is aan meer samenwerking in de keten.

Indra te Ronde (NEN) gaf een toelichting op het belang van certificering en de verschillende mogelijkheden die daartoe bestaan. Marktpartijen geven aan dat er steeds vaker wordt gevraagd om een certificaat, maar ook dat er veel verschillende certificaten bestaan. Dat laatste maakt dat het voor MKB-ondernemers niet altijd mogelijk is door de bomen het bos te zien. De ontwikkeling van een eigen standaard voor ‘duurzame  zeewier’ is een mogelijkheid om zelf de norm te zetten, maar vraagt om een investering in tijd en geld die voor de bedrijven nu niet op te brengen is.

Kookworkshop met zeewier

Tijdens een kookworkshop onder leiding van Menken van den Assem Special Foods - waarin diverse gerechten met zeewier gemaakt zijn – is verder gesproken over het belang van samenwerking in de keten. De huidige bedrijven zien elkaar niet als directe concurrenten, en lopen tegen vergelijkbare vragen en problemen aan. Door zich te organiseren in een vereniging of Kenniskring zouden deze punten gezamenlijk opgepakt kunnen worden om zo de teelt en verwerking van zeewier een impuls te geven en om de consument nog beter te bereiken.

In 2013 heeft het LEI diverse bedrijven geïnterviewd over hun visie op de toekomstige Nederlandse zeewierketen. Ook hieruit bleek het belang van certificering en normering om productkwaliteit, duurzaamheid en –veiligheid te garanderen. Hiermee wil men herkenbaarheid en betrouwbaarheid in de zeewierketen borgen.