Nieuws

Bemesting met runderdrijfmest kan de afbraak van organische stof remmen

Gepubliceerd op
17 april 2018

Na bemesting met runderdrijfmest kan de afbraak van organische stof in de mest en de bodem geremd worden. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research, gefinancierd door het Melkveefonds. Doel van het onderzoek was om de effecten van mestvergisting of -scheiding op deze afbraak te meten. De remming duidt op een (ongewenste) remming van de activiteit van het bodemleven en was tot dusver onbekend.

Het onderzoek werd oorspronkelijk uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de afbreeksnelheid van organische stof (OS) van runderdrijfmest na vergisting of scheiding. Mestsoorten, afkomstig van drie bedrijven, werden gemengd met een zandgrond en tijdens een half jaar durend laboratoriumonderzoek werd gemeten hoeveel CO2 er vrijkwam. Hiervan werd afgeleid hoeveel OS er afbrak.

Vloeibare mest geeft meeste remming

Uit het onderzoek blijkt dat de afbraak van de OS in het ontstane mengsel van grond en mest regelmatig geremd werd. Dit was vooral duidelijk na toediening van vloeibare mest(fracties). De remming duidt op een remming van de activiteit van het bodemleven. Dat is, gezien de belangrijke rol van het bodemleven, onwenselijk op landbouwgrond. Deze remming is, voor zover bekend, niet eerder gemeten en is daarom een belangrijk onderzoeksresultaat. Vragen zijn nu wat de remming veroorzaakt, of deze ook onder veldomstandigheden optreedt, voor hoe lang, en of de remming vermeden kan worden.

Langetermijneffecten nog onbekend

De remming maakte het lastig om de effecten van mestbewerkingen goed vast te stellen. Na (mono)vergisting brak de OS in digestaat minder snel af vergeleken met de OS in onvergiste drijfmest. Hierdoor bleef er na toediening van digestaat meer OS over dan wat verwacht zou worden op basis van alleen de daling van het OS-gehalte door vergisting. Echter, op de korte termijn (ca.1 jaar) bleef er duidelijk minder OS over uit digestaat vergeleken met onvergiste drijfmest. Met de huidige resultaten kunnen, gezien de remming, nog geen conclusies getrokken worden over de langetermijneffecten van vergisting op de opbouw van bodem OS. Mechanische mestscheiding gaf een snellere afbraak van de OS in de dikke fractie vergeleken met de OS in de dunne fractie. Bij aparte toediening van beide fracties brak het totaal van de OS wat sneller af vergeleken met toediening van ongescheiden drijfmest. De volledige resultaten van het onderzoek zijn beschreven in het Wageningen Livestock Research rapport 1095 getiteld: ‘Afbraak van organische stof uit (bewerkte) rundermest na toediening aan een zandgrond’.