Nieuws

Beoordeling WU-onderzoek door onafhankelijke peer reviews 2015

Gepubliceerd op
27 oktober 2015

Afgelopen zomer is het grootste deel van het universitaire onderzoek beoordeeld door externe internationale en onafhankelijke review panels. De leidende eenheid bij de uitvoering van deze onderzoekvisitaties was de onderzoekschool. Vijf van de zes WU-onderzoeksscholen zijn in 2015 gevisiteerd; WIMEK was al in 2014 gevisiteerd.

De beoordeling vond plaats op twee niveaus. De onderzoekschool is beoordeeld met betrekking tot zorg voor kwaliteitsbewaking van het onderzoek en de PhD opleiding. In januari van dit jaar werd het Wageningen University PhD programma al beoordeeld waar het voor Wageningen algemene structuren en procedures betreft. Daarnaast hebben de commissies zich gebogen over de performance van de leerstoelgroepen binnen elke onderzoekschool. De leerstoelgroepen behorend tot de vijf onderzoeksscholen zijn door onafhankelijke peers volgens een landelijk afgesproken protocol beoordeeld op drie criteria: Q (scientific quality), R (relevance to society) en V (viability). De bevindingen met betrekking tot deze criteria werden beschreven, en tevens gescoord op een schaal van 1 - 4 (1=world leading/excellent, 2=very good, 3=good, 4=unsatisfactory). Daarnaast zijn aanbevelingen geformuleerd voor verdere verbetering.

De huidige beoordeling heeft ondubbelzinnig blijk gegeven van het feit dat een zeer groot gedeelte (meer dan 90%) van ons onderzoek wetenschappelijk tot de wereldtop behoort (score 1) of daar dicht tegenaan zit (score 2) en dat we ons gedurende de afgelopen 5 jaar over de gehele linie hebben verbeterd.

Bij de beoordeling van ons onderzoek drukken de review commissies zich uit in lovende bewoordingen. Maar waar het de scores van de criteria betreft hadden de review commissies verschillende interpretaties gehanteerd. Doordat de commissies met een verschillende maat hebben gemeten, zijn de scores tussen de onderzoekscholen slecht vergelijkbaar. Zo is binnen de onderzoekschool WIAS geen enkele groep die een score 1-1-1 heeft gekregen, terwijl dit bij andere onderzoeksscholen wel het geval is, soms zelfs in ruime mate. Vergelijking van scores binnen een onderzoeksschool is wel mogelijk.

De grote waarde van deze peer review ligt niet zozeer in de cijfermatige score maar veeleer in de tekst die de scores onderbouwd en de aanbevelingen die worden gegeven. De over het algemeen lovende oordelen leiden natuurlijk niet tot ‘zware’ aanbevelingen. Zo concluderen de peers dat er sprake is van een goed georganiseerde, coherente en productieve onderzoekomgeving, waarin een stevig PhD programma zorg draagt voor een goede opleiding van promovendi tot zelfstandig onderzoekers. Onderzoekscholen kunnen hierbij als een voldoende autonome eenheid voor de komende jaren garant staan voor een adequate PHD-opleiding. Toch hebben de commissies duidelijke aanbevelingen geformuleerd voor de onderzoeksscholen:

  • Zorg voor een goed gearticuleerde toekomstvisie voor de PhD-opleiding binnen Wageningen University
  • Zorg voor blijvende gerichtheid op het aantrekken van externe (internationale) promovendi en staf
  • Schep gelegenheid voor intervisie om van elkaars good practices te leren
  • Stimuleer een betere samenwerking tussen groepen

Op het niveau van de leerstoelgroepen zijn eveneens waardevolle aanbevelingen gedaan, die veelal te maken hebben met:

  • tijdige inzet op koerswijziging en introductie van nieuwe methoden en technieken
  • versterking van verbinding met stakeholders
  • evenwicht brengen in onderwijs en onderzoek
  • intensivering van samenwerking tussen groepen
  • aandacht voor kritische massa en focus

Ook wijzen commissies opnieuw op hardnekkige aandachtspunten zoals gender balance en werving van meer internationale staf.
Alle rapporten zijn openbaar en geven een goed inzicht in de kwaliteit van de onderzoekscholen en leerstoelgroepen en wijzen op mogelijkheden om de wetenschappelijke kwaliteit van Wageningen University verder te verbeteren.

Prof. Arthur Mol
Rector Magnificus Wageningen University

Prof. Johan van Arendonk
Dean Wageningen  Graduate Schools