Nieuws

Beoordeling veiligheid genetisch gemodificeerde planten kan flexibeler

Gepubliceerd op
27 januari 2014

RIKILT Wageningen UR pleit in een publicatie voor een flexibeler wetgeving voor de beoordeling van de voedselveiligheid van genetisch gemodificeerde planten.

Hierbij gaat het met name over de zogenaamde ‘stacked’ genetisch gemodificeerde planten. Dit zijn conventionele kruisingen van genetisch gemodificeerde planten die zijn toegelaten op de Europese markt. De peer reviewed publicatie ‘Plants with stacked genetically modified events: to assess or not to access?’ is samen met onderzoekers uit 6 andere EU lidstaten tot stand gekomen.

Uitgebreid dossier

Wanneer een bedrijf een genetisch gemodificeerde plant op de Europese markt wil brengen moet deze een uitgebreid dossier bij de EU aanleveren waaruit blijkt dat de plant veilig is. Dit geldt ook voor de stacked genetische gemodificeerde planten. De auteurs vinden dat er vanuit wetenschappelijk oogpunt geen reden is om hiervoor standaard additionele onderzoeksgegevens te vragen. De genetisch gemodificeerde plant, waarmee conventioneel gekruist wordt, is al  beoordeeld en goedgekeurd. De auteurs pleiten dan ook voor aanpassing van de Europese regelgeving op dit terrein.

Nieuwe veredelingstechnieken

Verder is er nu ook een groot verschil in de beoordeling van genetische gemodificeerde planten en planten die door traditionele veredeling zijn ontstaan. Wetenschappelijk gezien is dit verschil niet te rechtvaardigen. Door de komst van nieuwe veredelingstechnieken is het namelijk mogelijk op meerdere manieren grote wijzigingen in de genetica van de plant aan te brengen. RIKILT Wageningen UR vindt dat de procedures en regelgeving gebaseerd moeten zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten.