Beperking elektriciteitsverbruik bij chrysant

Nieuws

Beperking elektriciteitsverbruik bij chrysant

Gepubliceerd op
25 september 2015

Bij chrysant is al in praktijkproeven aangetoond dat met de juiste maatregelen het warmtegebruik fors kan worden teruggebracht. Als deze stappen ook bij belichting kunnen worden bereikt, dan zijn we al een eind op weg naar de klimaatneutrale chrysantenteelt.

Daarom heeft Wageningen UR Glastuinbouw samen met telers en DLV-Plant de meest belovende maatregelen geïnventariseerd en doorgerekend. De belangrijkste maatregelen blijken ook forse investeringen te vragen, zoals AR-coatings, diffuus glas, LED-verlichting of een hoogspiegelende kasconstructie. Laagdrempeliger maatregelen, zoals bodemreflectie (bijvoorbeeld met styromull) kunnen ook nog tot een 5% lagere elektriciteitsbehoefte leiden. Daarnaast zijn er nog vele kleine maatregelen waarvan verwacht wordt dat deze tot een hogere energie-efficientie kunnen leiden. Voorbeelden daarvan zijn het gewasstadium-afhankelijk belichten of een verlengde opkweek. Van deze maatregelen is nog onvoldoende bekend hoe groot hun effect is en of deze ook economisch rendabel zijn. Binnenkort wordt het eindrapport van de inventarisatie gepubliceerd.

Dit onderzoek is gefinancierd door Kas als Energiebron