Nieuws

Beperkte bijdrage van biobased plastics aan circulaire economie

Gepubliceerd op
25 januari 2018

Wageningen Economic Research heeft verkend hoeveel biomassa in Nederland nodig is om fossiele grondstoffen in plastic te vervangen om bij te dragen aan de circulaire economie. Er is te weinig cultuurgrond beschikbaar om dit te realiseren, tenzij alleen gewassen met een hoge energie-inhoud zoals suikerbieten worden geteeld.

Gebruik bio-plastics

Nederland gebruikt veel fossiele grondstoffen die volgens de rijksoverheid vaker moeten worden hergebruikt of vervangen door plantaardige grondstoffen, zoals in biobased plastics. Biobased plastics kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie als er voldoende cultuurgrond beschikbaar is om de gewassen te telen. Voorbeelden zijn verpakkingen als bio-PET flessen en bio-PE draagtassen. In tegenstelling tot wat consumenten denken, is een klein deel van de biobased plastics biologisch afbreekbaar, zoals plastic bakjes, folies en foam in voedselverpakkingen.

Verkenning

Onderzoekers van Wageningen Economic Research hebben berekend hoeveel landbouwgrond nodig zou zijn voor de Nederlandse behoefte aan biobased plastics. Nederland blijkt veel te weinig cultuurgrond te hebben om de biomassa te produceren die alle fossiele plastics kunnen vervangen tenzij alleen gewassen met een hoge energie-inhoud zoals suikerbieten worden geteeld. Bovendien verwacht de chemische industrie technisch gezien maar een klein deel van de benodigde biobased plastics te kunnen maken. Ook dat zal nog een behoorlijke stijging van het areaal suikerbieten vragen om genoeg biomassa  te telen. Ook gebruik van reststromen kan uitkomst bieden, maar gebeurt momenteel nog niet.

Transitie

De onderzoekers zijn ook nagegaan hoe de nodige transitie naar biobased plastics kan worden gerealiseerd. Deze transitie is nog in een beginfase. Zo is er nog nauwelijks een waardeketen ontwikkeld die alle actoren van boer tot consument verbindt en tot een maatschappelijke vraag naar biobased plastics leidt. Deze bieden nog weinig voordelen qua functie en prijs ten opzichte van fossiele plastics. Onderzoek dat de bijdrage van biobased materialen aan de circulaire economie wil versterken, moet zich richten op  Meer opties om duurzame grondstoffen te realiseren (meer reststromen, intensiever landgebruik en meer hergebruik van fossiele plastics).