Nieuws

Berekening Voederwaardeprijzen Rundvee aangepast

Gepubliceerd op
16 januari 2017

Per 1 januari 2017 zijn de uitgangspunten voor het berekenen van de voederwaardeprijzen geactualiseerd. Wageningen Livestock Research berekent vierwekelijks de actuele voederwaardeprijzen voor melk- en vleesvee. De Federatie Nederlandse Diervoederketen maakt namens de Nederlandse diervoedersector deze service mogelijk. De service is een nuttig hulpmiddel voor veehouders en andere belanghebbenden bij het bepalen van aan te kopen voeders.

Wijzigingen

Vanaf 1 januari 2017 wordt bij de berekening van de voederwaardeprijzen het gemiddelde fosforgehalte in melkveevoeders beperkt tot 2,2% van het ruweiwitgehalte. Dit was 2,3% en we volgen daarmee de aanscherping van het voerspoor ter beperking van de fosfaatproductie. Verder zijn enkele criteria voor de grondstoffensamenstelling van melkvee- en vleesveevoeders in de berekeningen geactualiseerd. Ook is per 1 januari de toeslag voor het samenstellen, produceren en distribueren van mengvoeders verhoogd van € 5,50 naar € 6,00 per 100 kg mengvoeder.

Voederwaardeprijzen gratis downloaden

De voederwaardeprijzen zijn vrij toegankelijk op de website www.voederwaardeprijzen.nl. Daardoor beschikken alle belanghebbenden altijd over actuele gegevens. De website toont de actuele gegevens in het nieuwste overzicht ‘Energie en eiwittoeslagprijzen rundvee’, evenals de resultaten van afgelopen jaren en een toelichting op het gebruik van de voederwaardeprijzen. Veehouders gebruiken de prijzen bij de voorziening in de nutriëntenbehoefte van hun vee: aankoop van ruwvoer, mengvoer, enkelvoudige grondstoffen of vochtrijke krachtvoeders. Het is in het belang van zowel leveranciers als afnemers om bij aankoop van voedermiddelen een goede afweging te kunnen maken.

Initiatiefnemers

Omdat er in de markt behoefte is aan onafhankelijke voederwaardeprijzen financiert de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) dit project namens de Nederlandse diervoedersector. De FND is een federatie van 10 brancheorganisaties. Binnen FND wordt de financiering van Voederwaardeprijzen Rundvee specifiek gedragen door de Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Producten (Hisfa), de Overleggroep Producenten Natte Veevoeders (OPNV) en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi).