Persbericht

Beschikbare kennis voor duurzamer en gezonder consumeren

Gepubliceerd op
22 december 2017

Om te komen tot nieuwe, effectieve maatregelen die burgers stimuleren duurzamer en gezonder te consumeren, is het belangrijk dat we beschikken over voldoende kennis van consumentengedrag. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Wageningen Economic Research gevraagd in beeld te brengen welke kennis inmiddels beschikbaar is, en in kaart te brengen welke kennislacunes er zijn. Dit biedt aanknopingspunten om te komen tot meer duurzame en gezonde consumptie.

Het kennisoverzicht laat zien hoeveel onderzoek er gedaan is naar ‘gezond en duurzaam consumeren’. Zo blijkt dat er meer onderzoek is naar gezondheid dan naar duurzaamheid, en dat in verhouding met andere thema’s, het meeste onderzoek op het gebied van gezonde en duurzame consumptie zich richt op thema’s rondom Beleid & Systeem. Denk hierbij aan onderzoek gericht op innovatie, transitie of interventies.

Kennishiaten duurzame en gezonde consumptie

Vervolgens is in kaart gebracht welke kennishiaten er zijn. De kennishiaten laten zien dat onderzoekers redelijk goed weten wat relevante factoren zijn als het gaat om duurzame en gezonde consumptie, maar niet duidelijk is hoe deze factoren elkaar beïnvloeden en of deze invloed verschilt per voedingsmiddel, per context of per persoon. Het is daarbij belangrijk om factoren die consumptie kunnen beïnvloeden in onderlinge samenhang in een ‘real-life’ setting te bekijken, en de consument te betrekken bij vervolgonderzoek.

Door co-creatie en participatief ontwerpen, een zogenoemd living lab, heeft Wageningen Economic Research externe kennisinstituten betrokken bij het opstellen van de overzichten. Dit zorgt voor een interactieve wijze van samenwerken en input van een breed spectrum aan experts.