Egypte, groenten, zoutgehalte water, recirculatie

Nieuws

Besparing waterverbruik in Egyptische groenteteelt

Gepubliceerd op
12 januari 2015

Egypte is een belangrijke exporteur van groenten (o.a. boontjes) naar Europa en het Midden-Oosten. De intensieve verbouw van tomaten en paprika vindt plaats in plastic kassen. Problemen met bodemziekten, het waterverbruik en de uitstoot van meststoffen nemen hierbij toe. De Nederlandse en de Egyptische overheid stimuleren Egyptische bedrijven onderzoek te doen naar biologische bestrijding en besparing van water en meststoffen.

Wageningen UR Glastuinbouw is met het Nederlandse bedrijfsleven betrokken bij het verruimen van de importmogelijkheden van biologische bestrijders (Koppert) en bij de automatisering van de watergift (Hortimax).

Hortimax en Wageningen UR Glastuinbouw zijn bezig met proeven om het waterverbruik op Egyptische bedrijven terug te dringen. Daarbij bleken al snel twee belangrijke randvoorwaarden te bestaan.

Onderzoek op Egyptische bedrijven
Onderzoek op Egyptische bedrijven

De eerste is dat in Egypte grote fluctuaties in het zoutgehalte van geleverd water voorkomen. Een watervoorraad moet daarom altijd in twee delen zijn opgebouwd, zodat 'verkeerd' geleverd water niet bij het water voor de teelt komt. Daarnaast blijkt het oogstniveau in Egypte net te laag om investeringen in een drainwateropvang en recirculatiesysteem rendabel te maken. Om het gebruik van water en meststoffen ingrijpend effici├źnter te maken is recirculatie de meest effectieve aanpak. Alleen al daarom is het de moeite het opbrengstniveau te verhogen.

Om dat te bereiken is een reeks van maatregelen opgesteld, waarbij elke maatregel genoeg opbrengt om de daaropvolgende maatregel te betalen. Hierbij worden technische hulpmiddelen als schermen en bodemmeters geïntroduceerd. Egyptische telers leren om informatie te verzamelen en te interpreteren, zodat ze de nieuwe hulpmiddelen goed aansturen.