Nieuws

Bestrijding papegaaienziekte door samenwerking humane en diergezondheid

Gepubliceerd op
17 september 2015

Papegaaienziekte, ook bekend als psittacose en ornithose, komt in Nederland vooral bij papegaaien en duiven voor.

De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, Chlamydia psittaci. Deze bacterie kan ziekte veroorzaken bij mensen, bijvoorbeeld door het inademen van stofdeeltjes die de bacterie bevatten. Meestal verloopt de ziekte symptoomloos, maar besmetting kan ook hoge koorts en longontsteking tot gevolg hebben.

Om de opsporing van oorzaken van psittacose gevallen bij mensen te verbeteren en omdat veel over het voorkomen van Chlamydia psittaci in Nederland niet bekend is, startte WBVR samen met RIVM in 2014 het Plat4m-2BT-Psittocisis project. In dit project werken onderzoekers van de volks- en diergezondheid samen om goede methodes te ontwikkelen om de bronnen van de bacterie op te sporen, waardoor in de toekomst de ziekte beter bestreden kan worden.

Voor het Tijdschrift voor Diergeneeskunde werd Hendrik-Jan Roest, projectleider van het platform en afdelingshoofd Bacteriologie en Epidemiologie van het WBVR over het platform geïnterviewd.