Nieuws

Beter gebruik van bossen nodig om aan vraag naar hout te voldoen

Gepubliceerd op
13 januari 2014

Europa heeft meer dan 117 miljoen hectare bos, maar het duurzaam gebruik ervan kan veel beter, vooral in particuliere bossen. Het wordt steeds moeilijker om aan de toenemende vraag naar hout te voldoen. Om dit te verbeteren is onlangs het project SIMWOOD (Sustainable Innovative Mobilisation of Wood) gelanceerd. Het uitvoerende consortium bestaat uit 28 partners uit landen als Duitsland, België, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, Portugal, Zweden, Slovenië en Spanje. Alterra is een van de deelnemers.

SIMWOOD wordt door de EU gefinancierd met ongeveer 6 miljoen euro over een periode van vier jaar. Gert-Jan Nabuurs neemt namens Alterra deel aan dit project, dat wordt gecoördineerd door de Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. “Wij richten ons op verbetering van de houtbeschikbaarheid door gebruik te maken van een geïntegreerde aanpak,” zegt Gert-Jan Nabuurs. “Behalve onderwerpen als boseigendom en houtoogsttechnieken, hechten we ook groot belang aan de participatie van lokale belangengroepen en de impact van houtoogst op de mogelijkheden van een bos om ook andere ecosysteemdiensten te leveren.”

SIMWOOD zal de bestaande sociaal-economische, technische en ecologische barrières proberen te slechten en oplossingen zoeken voor ‘houtmobilisatie’ in de 14 regio’s waar het project het optimaal gebruik van bos onderzoekt. In Nederland is het gebied van Overijssel en Gelderland als studiegebied aangewezen. Met behulp van de ‘mobilisator’, een online informatiesysteem dat door het project zal worden ontwikkeld, gaat SIMWOOD het effect van de nieuwe aanpak evalueren.

De houtindustrie in Europa bestaat op dit moment ongeveer 600.000 bedrijven, zoals houtzagerijen en meubelfabrikanten met 4 tot 5 miljoen werknemers en een jaarlijkse omzet van 550 miljard euro. Ook zij hebben behoefte aan een betrouwbare lokale bron van grondstoffen, waar SIMWOOD naar streeft. Gert-Jan Nabuurs: "Een betere benutting van onze bossen is nodig om aan de groeiende vraag naar hout in Europa te voldoen. We schatten dat er in 2030 zo’n 853 miljoen kubieke meter hout nodig is voor de industrie, en 585 miljoen kubieke meter voor energie. Een duurzame levering van dergelijke hoeveelheden vormt een uitdaging voor de bos- en houtindustrie. En dus ook voor het onderzoek."