Nieuws

Betere gewasgroei door extra energieschermen

Gepubliceerd op
5 november 2014

166 glastuinders hebben in de periode 2009-2012 extra energieschermen aangeschaft met subsidie uit de zogenoemde IRE-regeling. Het ging om een oppervlakte van 290 ha glastuinbouw. De IRE-regeling was gericht op bedrijven waar nog niet of weinig in energiebesparing was geïnvesteerd. De extra schermen zijn vooral terecht gekomen bij gewassen die volgens deskundigen in de winter langzaam groeien door een lage luchtvochtigheid in de kas.

Voorbeelden zijn paprika, aubergine, aardbeien, anthurium en perkplanten. Bij deze gewassen gaat intensivering van het schermgebruik gepaard met verbetering van de gewasgroei. Daarmee heeft de IRE-regeling bijgedragen aan de introductie van Het Nieuwe Telen op investeringsarme glastuinbouwbedrijven.

Energiebesparing glastuinbouw

Uit het onderzoek van LEI Wageningen UR blijkt dat de 290 ha extra energieschermen een jaarlijkse besparing opleveren van 5 à 7 miljoen m3 aardgas-equivalenten (aeq). Voor de periode 2013-2015 voorspelt het LEI een verdere groei van extra energieschermen met 300-600 ha. Driekwart van deze uitbreiding wordt verwacht in de glasgroentesector. De verwachte energiebesparing van de voorspelde uitbreiding bedraagt 8 à 12 miljoen m3 aeq per jaar. Bij de verdere introductie van Het Nieuwe Telen kan worden meegelift op de natuurlijke behoefte van glastuinders aan een betere gewasgroei. Daarvoor liggen vooral kansen bij glasgroenten en bij enkele gewassen uit de sierteelt onder glas.

Het Nieuwe Telen

HNT staat voor een energiezuinige teeltwijze met een optimale productie. Deze nieuwe teeltwijze stelt het gewas centraal en vermijdt onnodig verbruik van fossiele brandstoffen. Inzet van meer energieschermen en meer schermuren zorgt voor een vermindering van het energieverlies, het ontvochtigen met droge buitenlucht zorgt voor een betere regulatie van de vocht in de kas, minder ventilatie onder zonnige omstandigheden beperkt het CO2– en vochtverlies en leidt tot een beter groeiklimaat, lagere buistemperatuur bij verwarming maakt de inzet van laagwaardige warmte mogelijk en bespaart energie. HNT is onderdeel van Kas als Energiebron; het innovatie- en actieprogramma voor een krachtige klimaat-neutrale glastuinbouw. Kas als Energiebron is een samenwerking van het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland.