Nieuws

Bevorderen van doorstroom in het beroepsonderwijs

Gepubliceerd op
4 juni 2020

Dit voorjaar is het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer waardoor wettelijke verankering van dergelijke leerroutes een feit is. Doel hiervan is het bevorderen van doorstroom van studenten binnen de beroepsonderwijskolom. ELS doet onderzoek naar de vormgeving en effecten van dergelijke doorlopende en versnelde leerroutes. Hierover is het volgende artikel verschenen:

Biemans, H., Mariën, H., Fleur, E., Beliaeva, T., & Harbers, J. (2020). Het bevorderen van doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs door middel van een doorlopende leerroute: het Groene Lyceum vergeleken met vmbo-mbo en havo. Pedagogische Studiën, 97(1), 1-23.

Via deze link is het volledige artikel te vinden.