Nieuws

Bezoekers tellen met langeafstandstechniek blijkt een uitdaging

Gepubliceerd op
5 februari 2018

Het Renkums Beekdal is een plek voor educatie, samenwerking en ontmoeting in de natuur. De parkeerplaatsen bij het informatiecentrum laten zien dat de bezoekers vooral tijdens de weekenden komen, maar het is niet bekend wanneer het druk of rustig is en waar. De Stichting Renkums Beekdal vroeg de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research of het mogelijk is om de spreiding van de bezoekers en het bezoekersaantal van het natuurgebied Renkums Beekdal te weten te komen. Voorwaarde was dat de kosten zo laag mogelijk gehouden moesten worden en dat de gegevens op een eenvoudige manier beschikbaar moeten zijn voor de beheerders. Dit is deels gelukt; bezoekers zijn geteld, de kosten bleven laag, maar de techniek is nog niet optimaal.

De onderzoekers ontwikkelden een nieuwe methode via het LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Een LoRaWAN is een specifiek telecomnetwerk waarbij data over een lange afstand van en naar draadloze sensoren kunnen worden verstuurd, bij weinig stroom. Deze verbinding is speciaal voor het uitwisselen van kleine hoeveelheden informatie tussen objecten en systemen. Deze ontwikkelde methode maakt gebruik van open source technologie en 15 PIR (passieve infrarood) sensoren om bezoekers in het natuurgebied Renkums Beekdal te tellen. Bij dit project is gebruikt gemaakt van The Thing Network als provider en voor de opslag en presentatie van gegevens zijn open source softwareprogramma’s gebruikt. De resultaten zijn interactief gevisualiseerd en op een kaart weer te geven.

Resultaten

De resultaten laten zien dat de gebruikte technologie interessant is voor het tellen van bezoekers in een natuurgebied. Op basis van de uitkomsten geven de onderzoekers de volgende adviezen om in verband met warmtegevoeligheid de sensoren in permanente schaduw te plaatsen. Door twee sensoren schuin tegenover elkaar te plaatsen kan de richting van de bezoeker worden geregistreerd en is de kans op foute waarnemingen door zonlicht en wind kleiner. De onderzoekers geven de inschatting dat door een hogere investering in de techniek en hardware nauwkeurigere data kan worden verkregen en een gebruiksvriendelijkere interface kan worden aangeschaft. Zo zorgen PIR (passieve infrarood) sensoren met zonnepaneeltjes voor een hogere levensduur van de batterij.

In totaal zijn er gemiddeld 64 personen per dag in het gebied geweest tijdens de 10 dagen dat het onderzoek liep. De nauwkeurigheid van de geteste sensoren lag op 60%, wat lager is dan verwacht gezien de literatuur. Hierbij blijken vooral foute waarnemingen als gevolg van wind en zonnestraling de betrouwbaarheid te verminderen.

Bij de ontwikkeling van het systeem bleek de eenmalige installatie van programma’s in open source niet eenvoudig. Ook bleek dat het theoretische bereik van de LoRa-gateway van 20 km bij goede weersomstandigheden en een vlak open terrein met duidelijke zichtlijnen tussen de sensoren en de gateway bij lange na niet gehaald. Het bereik in het Renkums Beekdal ligt tussen de 1 en 4 km, afhankelijk van de aanwezigheid van bebossing en heuvels.