Nieuws

Bietenmiddag in Valthermond op 19 augustus

Gepubliceerd op
12 augustus 2014

Op dinsdag 19 augustus organiseert Wageningen UR in samenwerking met IRS en Suiker Unie een inloopmiddag over de bietenteelt op PPO-locatie ’t Kompas in Valthermond. Om 13.00 en om 15.00 uur is er een twee uur durende rondleiding langs innovatieve proeven met trekker en kar.

Tijdens de rondleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

pH als sleutel voor optimale opbrengst suikerbiet

De variatie in de bodem in de Veenkoloniën is groot. Met de Veris-scan is de variatie in pH en organische stof in kaart te brengen. Met deze input kan een taakkaart worden gemaakt als input voor plaatsspecifieke bekalking. Op ’t Kompas zijn op basis van de Veris-scan op perceelsdelen met een verschillende grondslag trappenproeven met kalk aangelegd. De centrale vraag bij deze proeven is: wat is de meerwaarde van plaatsspecifieke bekalking ten opzichte van een vlakke kalkgift?

Rassendemo’s suikerbieten

De zaadfirma’s Betaseed, KWS, SESVanderHave en Strube geven kort toelichting bij de demovelden met nieuwe en gevestigde bietenrassen.

Beheersing stemphylium

De eerste vlekjes stemphylium zijn dit jaar alweer gevonden. In samenwerking met het IRS ligt hier een proefveld waarin het effect van verschillende maatregelen worden getoetst om de nadelige gevolgen van stemphylium te beheersen. Maken deze maatregelen het blad gezonder? En wat wordt het uiteindelijke effect op opbrengst? Bij het proefveld wordt een toelichting gegeven over stemphylium, wanneer het voorkomt, en op welke wijze stemphylium kan worden tegen gegaan?

Grondbewerking suikerbiet

In het voorjaar waren op dit proefveld al spectaculaire verschillen zichtbaar in de beginontwikkeling van bieten veroorzaakt door grondbewerking. Heeft de grondbewerking uiteindelijk effect op opbrengst? Visuele verschillen worden gekoppeld aan de opbrengsten van grondbewerkingsproeven in voorgaande jaren.

Datum: dinsdagmiddag 19 augustus 13.00 - 17.30 uur. De laatste rondleiding start rond 15.00 uur.

Locatie: ’t Kompas/Innovatiecentrum Veenkoloniën. Noorderdiep 211, Valthermond.