Nieuws

Big Data sessies op de WUR Company Day

Gepubliceerd op
4 oktober 2018

Het Wageningen Data Competence Center verzorgde drie goed bezochte sessies over big data op de WUR Company Day op 27 September. Het hoofd van het Wageningen Data Competence Center Willem Jan Knibbe opende de sessies.

Machine learning, Modelling & Analytics

Eerste sessie, georganiseerd door Claudia Kamphuis
De eerste spreker Erik Wijnen van het Ministerie van EZK geeft aan dat we ons vooral moeten focussen op ICT, de uitdagingen m.b.t. big data en het bewerkstelligen van synergie tussen sector en kennis. Big data heeft geopolitieke relevantie. Er worden grote investeringen gedaan door meerdere landen. De Nederlandse regering richt zich vooral op publiek-private partnerschappen en een menselijk gerichte aanpak.

In de big data paneldiscussie met Bram Visser (HendrixGenetics), Pierre Allexandre Billiet (CEO Gondola Group), Claudia Kamphuis (WUR) and Lucas Noldus (NoldusIT) geeft Lucas Noldus aan dat de beschikbaarheid van goed gedocumenteerde en computerleesbare data het grootste struikelblok vormt in de ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie. Verder denkt Noldus dat veel wetenschappers te conservatief zijn om vrijwillig hun data te delen. Vaak willen ze eerst publiceren of hun PhD hebben afgerond.

Claudia Kamphuis reageert hierop door aan te geven dat veel onderzoekers geen toestemming hebben om hun data te delen omdat de data eigendom zijn van hun klant.  

Willem Jan Knibbe lanceert een interessant idee: stuur algoritmen naar de data en kom terug met het resultaat. Hiermee houd je de data beveiligd en beschermd.

De algemene conclusie van de eerste sessie: Om het potentieel van big data te kunnen onderzoeken moeten data op een meer open manier gedeeld worden door zowel onderzoekers als bedrijven.

Data sharing, Interoperability & Linked Open Data

Tweede sessie, georganiseerd door Richard Finkers and Ben Schaap
In het paneldebat met Graham Mullier (Syngenta UK) Frido Hamoen (CRV/Breed4Food), Ben Schaap (GODAN) en Lonneke van der Geest (WUR) werd gevraagd of cultuur een cruciale invloed heeft op het niet delen van data. De toehoorders vonden grotendeels van niet. 

“Wie is eigenaar van de data?” was een vraag uit het publiek tijdens de tweede sessie. Een interessante vraag waar helaas geen eenduidig antwoord op gegeven kan worden. “Wettelijk gezien bestaan er geen eigenaren van data” zei Frido Hamoen. “Boeren, onderzoekers en bedrijven hebben stimulans nodig om data te delen”.

Manoel Barral-Neto: “Een van de obstakels in het delen van data is de grote hoeveelheid extra werk. We hebben betere ondersteunende hulpprogramma’s nodig met oog voor de eindgebruiker”.

Concluderende opmerkingen van de tweede big data sessie: "De waarde van data is beperkt voor de samenleving en de agri-food sector, zonder deskundige kennis van landbouwkundigen". "Goede wetenschappers zullen niet worden vervangen door robot systemen.

Governance & Business Modelling

Derde sessie, georganiseerd door Sjaak Wolfert and Anne Hoes
Het panel met Hans Huijbers (JoinData/LTO Nederland), Borg Exelmans (Monsanto), Charlotte Linnebank en Gustaf Haan (QuestionMark) en Jos Verstegen (WUR) discussieerde over transparantie.  “Het meest urgente probleem in databeheer is het ontbreken van een juist format om informatie op een duurzame en transparante wijze te delen en uit te wisselen”, zei Gustaf Haan van Questionmark.

“Moet landbouw informatie bijvoorbeeld openlijk gedeeld worden met de samenleving omdat wij het recht hebben te weten hoe ons voedsel wordt geproduceerd?” was een vraag vanuit het panel. Zowel de panelleden als het publiek hadden hier gemengde gevoelens over. “Maar het niet openstellen van gegevens brengt het risico van stagnatie van innovatie met zich mee”, besluit een lid van Farm Hack.

Een concluderende opmerking van Sjaak Wolfert in de derde WUR big data sessie tijdens de Company Day: "Big data technologie gaat te snel voor de wetgeving. Het is zorgelijk dat het er op lijkt dat de partijen die het meest profiteren van big data in de agrarische-voedsel sector de technologische providers zijn."