Nieuws

Big data in wetenschappelijk onderzoek met gegevens over personen

Gepubliceerd op
25 juli 2018

Big data over personen biedt de wetenschap ongekende mogelijkheden voor nieuw onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit van mensen, social mediagebruik, of personalized health waarbij genetische gegevens met gegevens over voeding, gedrag en omgeving worden gecombineerd. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft hier een adviesrapport over gepubliceerd.

De mogelijkheden die big data biedt zijn ongekend, echter stellen ze ook nieuwe eisen aan de wetenschappelijk onderzoekers, die hun vraagstelling, en methoden en technieken opnieuw moeten bezien. Ze zullen veel meer in teams moeten gaan samenwerken: met dataspecialisten en niet in de laatste plaats met ethisch experts. Dat schrijft de KNAW in een op 15 mei 2018 verschenen adviesrapport over big data in wetenschappelijk onderzoek met gegevens over personen.