Nieuws

Bijenlandschap in Bentwoud gestart

Gepubliceerd op
18 april 2014

Met het zaaien van bloemenzaad waar bijen en ander bestuivers graag op afkomen markeerde gedeputeerde Han Weber de start van het bijenlandschap in het Bentwoud. Door extra aanplant van bloemensoorten waar de bestuivende insecten van leven, kan de bijenpopulatie weer in aantal toenemen. In de voedselproductie is de mens afhankelijk van bestuivende insecten.

Bittere noodzaak

“Er hangt soms een wat lacherig sfeertje aan het woord bijenlandschap, maar zonder bijen loopt de voedselproductie van veel landbouwgewassen echt gevaar,” zegt Han Weber. “Bijen zijn voor ons mensen bittere noodzaak”. Het gaat slecht met bestuivende insecten, zoals de honingbij, maar ook een groot aantal solitair levende soorten is er ernstig aan toe. De gedeputeerde Groen kijkt vooral naar oplossingen om de populaties er weer bovenop te krijgen. “De oorzaken zijn complex, maar wat wij er aan doen is simpel. Een belangrijke constatering is dat deze insecten de laatste jaren te weinig voedsel binnen krijgen. Door gewoon de plekken waar het kan in te zaaien met bloemrijke planten, vergroten we het voedselgebied”. In dit geval is dat in het Bentwoud, het 800 ha grote recreatiegebied dat de provincie samen met gemeenten en Staatsbosbeheer ontwikkelt.

Samenwerking

Om dit bijenlandschap in het Bentwoud aan te leggen werkt de provincie samen met de kennisinstellingen Naturalis en Alterra, de gemeenten Zoetermeer, de dienst Landelijke Gebied en Staatsbosbeheer. Maar ook de samenwerking met organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud en contact met imkers is van groot belang. Door verschillende bijenlandschappen met elkaar te verbinden met stroken en bermen kan het totale gebied makkelijk worden vergroot. Dit is ook belangrijk voor het in stand houden van de verschillende soorten bestuivers. In een klein gebied neemt de kans op inteelt toe waardoor de soort verzwakt. In een groter leefgebied leven meer dieren en daardoor is meer uitwisseling van genetisch materiaal mogelijk. De aanleg van dit gebied staat niet op zich zelf. In Zoeterwoude werkt de provincie in het samenwerkingsverband Groene Cirkels samen met Alterra en Heineken aan een bijenlandschap om de brouwerij. Dit bijenlandschap gaat zijn tweede zomer in om bestuivers te voeden.