Proeven met biobased asfalt op basis van lignine

Nieuws

Bio-asfalt met lignine in Zeeland

Gepubliceerd op
27 november 2014

Bio-asfalt voor Zeeuwse wegen wordt ontwikkeld door Wageningen UR Food & Biobased Research, het Asfalt Kennis Centrum (AKC) en het bedrijf H4A uit Sluiskil. Zeeland Seaports is als projectpartner geïnteresseerd in de toepassing van het asfalt.

Lignine uit planten in asfalt

In het innovatieve bio-asfalt worden de fossiele bitumen, hét ‘plakmiddel’ in asfaltwegen, vervangen door een biobased plakmiddel: lignine. Lignine is een natuurlijke lijmstof die zorgt voor de stevigheid in allerlei planten en bomen en is bijvoorbeeld volop aanwezig in stro. De eerste proefstukken asfaltbeton op basis van lignine zijn onlangs gemaakt en betrokken partijen zijn volop bezig om de eigenschappen te testen en optimaliseren.

Milieuwinst en stiller

Door toepassing van lignine kan fossiele bitumen (dat nu gemaakt wordt uit aardolie, een proces waarbij veel CO2 vrijkomt) worden vervangen. De milieuprestatie van het asfalt wordt zo aanzienlijk verhoogd. Ook is de verwachting dat functionele eigenschappen, zoals de rolweerstand van het asfalt kan worden verbeterd en dat het asfalt stiller wordt. Diverse overheden en bedrijven hebben reeds aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in deze veelbelovende ontwikkeling.

Biobased toepassingen in infrastructuur

Dit product is het resultaat van het project Biobased Infra, dat NV Economische Impuls Zeeland samen met Grontmij en Wageningen UR Food & Biobased Research heeft opgezet. Binnen het project wordt op verschillende manieren samengewerkt aan toepassing van biobased materialen (groene grondstoffen) in de infrastructuur.

Naast de toepassing van lignine in asfalt, zullen door Zeeland Seaports, Cargill en Wageningen UR Food & Biobased Research ook de mogelijke bronnen, in Zeeland en daarbuiten, voor lignine-rijke biomassastromen in kaart worden gebracht. In het 2-jarige project wordt bovendien in het tweede jaar (2015) een weg- of parkeervak met ligninehoudend asfalt gerealiseerd door de betrokken partners. Dan worden de functionele eigenschappen van het bio-asfalt in de praktijk getest.

Binnen het project Biobased Infra wordt ook gewerkt aan beton dat versterkt is met biovezels en aan de ontwikkeling van producten uit snoeihout en bermgras en dergelijke.

De Provincie Zeeland en het ministerie van Economische Zaken ondersteunen dit Zeeuwse initiatief om in de infrawereld meer biobased materialen toe te gaan passen.