Nieuws

Bio-asfalt op basis van lignine krijgt flinke zet in de rug

article_published_on_label
21 april 2020

Wageningen Food & Biobased Research neemt het voortouw om bitumen in Nederlands asfalt op grote schaal te vervangen door de natuurlijke bindstof lignine. Dit gebeurt in het TKI-project CHAPLIN, waarin wordt samengewerkt met partners uit de productieketen van asfalt. Een van de voordelen van lignine in plaats van bitumen in asfalt is dat de CO2-uitstoot daarmee fors omlaag gaat en het broeikasgas voor lange tijd wordt vastgehouden.

“De belangstelling voor lignine als grondstof voor bio-asfalt is groot, zegt lignine-expert Richard Gosselink van Wageningen Food & Biobased Research. “Het aanbod van bitumen, dat uit aardolie wordt gemaakt, staat wereldwijd onder druk en de kwaliteit fluctueert sterk. De natuurlijke lijmstof lignine is een uitstekend alternatief, omdat het net als bitumen structuur en houvast geeft aan asfalt en het in grote hoeveelheden kan worden geproduceerd. Door de helft van bitumen te vervangen door lignine, gaat de CO2-uitstoot nu al met 20% omlaag doordat het broeikasgas voor lange tijd in de weg wordt opgeslagen. Een groot voordeel is ook dat lignine op veel lagere temperaturen te produceren is dan bitumen; er is dus veel minder energie nodig.”

Bitumen stapsgewijs vervangen door lignine

Gosselink werkt al ruim acht jaar aan lignine als grondstof voor asfalt. Sinds 2015 ligt er lignineasfalt op verschillende locaties in de provincie Zeeland en in 2017 werd ’s werelds eerste ‘ligninefietspad’ neergelegd op de campus van Wageningen University & Research. Op al deze plekken lijkt lignine de vergelijking met bitumen met glans te doorstaan. “Dat biedt perspectief”, meent Gosselink: “Lignine komt in enorme hoeveelheden vrij bij de productie van papier en karton, maar wordt vooral nog laagwaardig ingezet als brandstof voor de energieopwekking. Alleen al in Nederland wordt er jaarlijks 300.000 ton bitumen verwerkt in asfalt. Kijk je naar Europa, dan heb je het al snel over 15 miljoen ton per jaar. Er ligt dus een groot potentieel voor lignine. En de markt is er klaar voor om bitumen stapsgewijs te vervangen door lignine. Voorwaarde is wel dat de productie van geschikte lignines, waaronder in Nederland geproduceerde lignine, de komende jaren sterk wordt opgevoerd.”

Andere typen lignine

De partners in het TKI-project CHAPLIN (Collaboration in aspHalt APplications with LIgniN) willen de toepassing van lignine als grondstof voor asfalt de komende jaren een zet in de rug geven. “De afgelopen jaren hebben we in Wageningen al essentiële kennis voor deze technologie ontwikkeld”, aldus Gosselink. “In dit project gaan we deze technologie verder testen met andere typen lignine uit Nederlandse biomassareststromen, zoals hout, stro en gras. Nieuwe toepassingen gaan we uitvoerig testen, in het lab en door op verschillende locaties demonstratiewegen aan te leggen. Daarnaast kijken we hoe we het productieproces kunnen optimaliseren, het asfalt in de gebruiksfase kunnen monitoren en hoe we lignineasfalt na gebruik kunnen integreren in het recycleproces waaraan de asfaltsector gewend is.”

Wageningen Food & Biobased Research coördineert het TKI-project CHAPLIN en werkt daarin samen met Biobased Delta, Utrecht University, Asfalt Kennis Centrum (AKC), TNO, H4A, NTP, Dura Vermeer, Latexfalt, Vertoro en Avantium Chemicals BV . Het project startte met een kick-off op 24 februari 2020 en loopt tot en met eind 2021. Het is het eerste gesubsidieerde project van het bredere CHAPLIN-onderzoeksprogramma, waaraan een consortium werkt van zo’n twintig bedrijven, overheden en kennisinstellingen.