Biologische groente in het schap

Nieuws

BioVak podium voor onderzoek biologische landbouw

Gepubliceerd op
21 januari 2014

Hoogleraar Farming Systems Ecology Pablo Tittonell opent op woensdag 22 januari de BioVak met een lezing getiteld 'Extensivering of intensivering van de biologische landbouw?' De BioVak is een jaarlijkse vakbeurs voor de biologische sector, van agrariërs tot winkeliers. Meerdere Wageningse wetenschappers presenteren onderzoeksresultaten en participeren in discussies op de tweedaagse beurs in de IJsselhallen in Zwolle.

Veel Wageningers op de BioVak

Naast Titonell - die duurzame intensivering van de landbouw bepleit in Afrika en Azië en extensivering voorstaat in de VS en Europa - presenteert Maria Groot (RIKILT Wageningen UR) alternatieven voor antibioticagebruik in de varkenshouderij, bespreekt Marieke Meeusen (LEI Wageningen UR) met ondernemers of hun speciale aandacht voor natuur en biodiversiteit ook beloond wordt door consumenten, laat Anton Stortelder (Alterra Wageningen UR) met collega’s zien dat vergroening eenvoudig en leuk kan zijn, vertelt Wim de Vries (Alterra/Wageningen University) over recente ontwikkelingen in kringlopen (van bedrijfskringloop naar gebiedskringloop) en geeft Jeroen Groot (Wageningen University) voorbeelden van positieve ontwikkelingen in de biologische melkveehouderij.

Op het jublileumseminair van het CBL  is Wijnand Sukkel (PPO Lelystad) een van de vier sprekers over 'Waar gaat de sector zich voor in zetten de komende 25 jaar'. Ook wordt door Wijnand Sukkel een bijdrage geleverd over regionale voedselsystemen in de workshop ‘ milieuwinst op het menu’ voor cateraars . Kees van Wijk, Derk van Balen en Wiepie Haagsma van PPO Lelystad laten resultaten zien van onderzoek naar strokenteelt  en presenteren de Broekemahoeve als biologisch onderzoeksbedrijf

BioKennis

Veel onderzoek van Wageningen UR dat bijdraagt aan ontwikkelingen in de biologische landbouw is gebundeld binnen het Nederlands-Vlaamse kennisnetwerk BioKennis. Al vele jaren draagt dit netwerk actief bij aan de BioVak. Ook dit jaar is er een stand (C.160) met informatie over het onderzoek en organiseert BioKennis diverse workshops.