Nieuws

Biobased economy gebaat bij meer maatschappelijke deelname

Gepubliceerd op
21 juni 2016

Overheden, bedrijven en onderzoeksinstellingen zijn in Europa de drijvende kracht achter de biobased economy. Voor het grote publiek is ‘biobased’ nog vaak onbekend. Het door de EU gesubsidieerde project BioSTEP heeft als doel de betrokkenheid buiten de ‘triple helix’ te vergroten.

BioSTEP wordt gedragen door een internationaal consortium uit vijf landen: Duitsland, Italië, Bulgarije, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. LEI Wageningen UR is een van de partners. Volgens onderzoeker Greet Overbeek is het belangrijk om de maatschappelijke betrokkenheid bij de biobased economy te verbreden. "We hebben onderzocht hoe biobased ontwikkelingen in de vijf landen van de grond komen. Overal zie je dat de triple helix de kar trekt. De stimulans die daarvan uitgaat, is goed. Maar uiteindelijk moet er ook maatschappelijke urgentie en begrip komen, zodat de noodzaak om biotische reststromen opnieuw te gebruiken toeneemt en mensen weten wat het verschil is tussen producten die uit fossiele grondstoffen zijn gemaakt en producten uit biomassa."

Biobased Delta

In het kader van BioSTEP deed LEI Wageningen UR onder andere onderzoek naar de sociaal-maatschappelijke en milieu-impact van biobased productgroepen, zoals biobrandstoffen en bioplastics. Daarnaast is het onderzoeksinstituut verantwoordelijk voor één van de vier case studies van het project: de Biobased Delta. Onder deze vlag werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen aan de ontwikkeling van de biobased economy in Zuid-West-Nederland. Overbeek: "Ook in de Biobased Delta zetten de partners in op een grotere betrokkenheid van stakeholders buiten de triple helix, vooral van MKB-bedrijven. Daarnaast leren burgers biobased producten kennen."

Evenementen

Evenementen zijn volgens Overbeek goede momenten om burgers kennis te laten maken met de biobased economy. Zo presenteerde de Biobased Delta zich eind mei tijdens de Delta Innovation Days in Bergen op Zoom aan het publiek: "Mensen konden daar allerlei biobased producten zien. Denk aan een biobased vangrail uit zetmeel, vlas, hennep en bermgras. Ze konden ook zelf plastics uit restanten van de aardappelschil maken. Kijk je om je heen, dan zijn er al veel voorbeelden: zoals biobased asfalt, bouwmaterialen uit biomassa of drinkbekers uit polymelkzuur."

biobased op evenement.png

Oordeel positief

Eenmaal geconfronteerd met biobased producten, is het oordeel van mensen positief, zegt Overbeek. "Het spreekt aan dat producten uit natuurlijke bronnen zijn gemaakt. En mensen zijn ook tevreden over het resultaat. Dat geldt bijvoorbeeld voor bewoners over het gebruik van biobased materialen bij de renovatie van hun huizen. De uitdaging is nu om deze experimenten op grotere schaal te gaan toepassen en te zorgen dat de overheid het gebruik van biobased producten stimuleert."

Neem contact op met de expert