Nieuws

Biochar als substraat

Gepubliceerd op
10 januari 2017

Biochar is een nevenproduct bij het produceren van bio-brandstoffen en bio-kunststoffen uit organisch restmateriaal. Er is belangstelling voor het gebruiken van biochar als substraatonderdeel in de glastuinbouw. In samenwerking met het Energie Centrum Nederland (ECN) onderzocht de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research een groot aantal biochars die op verschillende wijze geproduceerd zijn.

Biochar als substraatonderdeel is een manier om het gebruik van veen en de gerelateerde koolzuurgasuitstoot te verlagen. Daarnaast is biochar als drager van micro organismen een manier om de wortelomgeving minder bevattelijk te maken voor
ziekteverwekkers.

Tot nu toe is bij de productie van biochar niet vooraf bedacht hoe de biochar zou worden toegepast. In samenwerking met het Energie Centrum Nederland (ECN) onderzocht de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research een groot aantal biochars die op verschillende wijze geproduceerd zijn. De uitkomsten:

  1. Vermijd grondstoffen die leiden tot biochar met een te hoog zoutgehalde of een te hoge pH-buffer. Regels voor het vooraf testen van grondstoffen zijn opgesteld.
  2. Kies procesinstellilngen en ovenopbouw die leiden tot voor de eindgebruiker gewenste deeltjesgrootte, verteerbaarheid, inwendig oppervlakcte en voorkom dat giftige koolwaterstoffen neerslaan op de biochar. Regels voor de juiste procesinstelling en ovenopbouw zijn opgesteld.
  3. Meetmethoden die relevant en begrijpelijk zijn bij levering aan potgrondbedrijven in de glastuinbouw. Hiermee wordt bijvoorbeeld duidelijk hoeveel stikstoffixatie verwacht mag worden en hoeveel zuur nodig is om het materiaal op een juiste pH te brengen.

Door de combinatie van productie en gebruikerskennis is het mogelijk het tot nu toe moeilijk grijpbare product biochar veilig te gebruiken in de glastuinbouw. Ook kan nu worden gedefinieerd hoe een biochar er uit moet zien die dient als drager voor nuttige micro-organismen.

Dezelfde aanpak als hierboven maar dan met andere meetmethoden kan worden gevolg voor het produceren van biochar voor andere toepassingen als bollenteelt (waterberging), boomteelt (drager voor mycorrhizas) of grondverbetering (aanvulling nutriƫnten).

Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken in het kader van een TO2 project gericht op het terugdringen van het gebruik van fossiele energie in de glastuinbouw.