Nieuws

Biofortificatie en smaak tegen 'Hidden hunger'

Gepubliceerd op
27 mei 2014

Wereldwijd lijden bijna 2 miljard mensen aan 'Hidden hunger', een tekort aan één of meer (micro) elementen. De onderzoekers van Wageningen Glastuinbouw spraken op de Kennisdag Substraat over onderzoek naar biofortificatie en smaak van gewassen op substraat.

De gevolgen van 'Hidden hunger' zijn lichamelijke en geestelijke achterstand.

Wim Voogt gebruikt substraatteelt om gewassen te telen met extra elementen, die in het voedselpakket voor de mens te laag zijn (biofortificatie). Zo blijkt sla van extra jodium te kunnen worden voorzien. Andere in aanmerking komende elementen zijn ijzer, zink, selenium.

Gezondheidsbevorderende inhoudsstoffen

Caroline Labrie sloot aan met onderzoek naar de consumentenacceptatie van gewassen met extra gezondheidsbevorderende inhoudsstoffen zoals vitaminen en mineralen. Zij wees erop dat het verleiden van de consument door lekkere producten aan te bieden effectiever is dan het wijzen op gezondheids- of milieu-aspecten. Smaak is dus een drager van de andere voordelen. Daarnaast is het nodig dat die goed smakende groenten altijd goed smaken en, zoals A-merken, herkenbaar zijn voor de consument.

De Kennisdag Substraat is door Wageningen UR Glastuinbouw georganiseerd op 3 april in Bleiswijk en trok meer dan 100 specialisten van de substraatindustrie.