Nieuws

Biologische Velddag over 'Bodem, Water en Techniek'

Gepubliceerd op
13 mei 2015

Bodem, Water en Techniek is dit jaar het thema van de Biologische Velddag. Het jaarlijkse evenement voor de biologische (plantaardige) sector vindt dit jaar plaats op woensdag 24 juni in Lelystad.

Voor biologische en gangbare telers, onderzoekers en voorlichters biedt de Biologische Velddag een divers en uitgebreid programma met nieuwe ontwikkelingen, resultaten, nieuwe rassen en demonstratie van mechanisatie, evenals vernieuwde inzichten over teeltsystemen en technieken.

Symposium over ruwvoerteelt

Nieuw dit jaar is dat er speciaal voor (melk)veehouders samen met Agrifirm een symposium wordt gehouden. Hierin wordt onder meer uitgebreid stil gestaan bij de mogelijkheden om de ruwvoerproductie en -benutting goed onder de loep te nemen.

Het symposium begint om 10:15 uur. Na de lunch begint het programma op de Biologische Velddag.

Demonstraties op proefvelden

Biologische Velddag

Aanwezige en reeds geplande demo/ proefvelden in 2015 zijn diverse grasklaver mengsels, winterhaver en spelt, zomertarwe, quinoa, phytophthora vrije aardappel rassen, soja en groenbemesters. Een demo beheersmethode wortelvlieg, weerbare systemen en strokenteelt, vaste rijpaden en alternatieve systemen van grondbewerking en proeven van diverse bodemverbeteraars zijn aanwezig.

Workshops rondom het thema bodem

Er zijn veldworkshops over beoordeling bodemkwaliteit en advies verbetering bodemstructuur; rassenproef en resultaten zomer bak-tarwe; resultaten sojateelt; bodem, water & dilemma’s; Bokasi & compost en bodemkwaliteit; Vorming koppelbedrijven.

Daarnaast een profielsleuf om letterlijk een kijk in de bodem te nemen!

Programma Biologische Velddag op 24 juni in Lelystad

Thema: Bodem, Water & Techniek

Locatie: Prof. Broekemahoeve, Elandweg 84, Lelystad.

Tijd: 14.00 tot 19.00 uur met om 16.30 uur een inhoudelijk inspirerend verhaal om tijdens een warme maaltijd over door te praten.

Symposium Agrifirm

Vanaf 10.15 uur. Opgave via www.agrifirm.com (kiezen voor Agrifirm Feed en daarna biologisch).

Wageningen UR, Louis Bolk Instituut, Centrum Biologische Landbouw, Agrifirm en DLV organiseren de Biologische Velddag in 2015 in nauwe samenwerking met de sector.