Nieuws

Biologische landbouw toch minder productief dan gangbare landbouw bij onderzoek in Vredepeel

Gepubliceerd op
25 april 2018

In februari van dit jaar publiceerden onderzoekers van onder andere Wageningen University & Research over meerjarig onderzoek dat in Vredepeel is uitgevoerd. Ze stelden dat hun resultaten aangeven dat biologische landbouw na 13 jaar biologische teelt vrijwel even productief werd als gangbare landbouw, met minder uitspoeling van nitraat naar het grondwater.

Andere onderzoekers van de WUR zagen in de publicatie echter inconsistenties in de aanpak van het onderzoek en de interpretatie van de resultaten. Daarom analyseerden zij opzet en resultaten nogmaals. Hieruit bleek dat niet alle 13 jaar dezelfde gewassen geteeld waren: in de beginjaren was er meer suikerbiet geteeld en in de latere jaren meer mais.

Doordoor leek het alsof de opbrengsten van biologisch gemiddeld gezien omhoog gingen, maar per gewas was dit niet zo. In een vergelijking tussen de systemen over latere jaren (2011-2016), waarbij elk jaren dezelfde gewassen geteeld werden, bleef het verschil tussen biologisch en gangbare landbouw in Vredepeel constant op 20%. Dat percentage is in overeenstemming met alle recente zogenaamde meta-analyses, studies die een aantal eerdere studies combineren, het verschil tussen biologische en gangbare landbouw analyseerden.

Daarnaast bleek uit verdere analyse dat in het onderzoek in Vredepeel de bodem van de biologische proefvelden andere eigenschappen had dan de bodem van de niet-biologische velden (andere grondwaterstand en van origine meer organische stof). Dat kan meegespeeld hebben in de lagere nitraatuitspoeling. De onderzoekers publiceren hun analyses en bevindingen in het tijdschrift Agriculture, Ecosystems and Environment.