Pythium, chrysant, biostimulatoren, ziekteonderdrukking

Nieuws

Biostimulatoren, middelen en ziekteonderdrukking van Pythium in chrysant

Gepubliceerd op
6 oktober 2014

Bodemgebonden ziekten en plagen veroorzaken schade in de teelt van chrysant onder glas. Op dit moment gebruiken telers grondstomen en chemische middelen. Grondstomen is duur, werkt kort en doodt antagonisten in de bodem. Chemische middelen zijn beperkt toegelaten, terwijl de bestaande toelatingen onder druk staan. Binnen dit onderzoek werd gezocht naar alternatieven voor chemische gewasbescherming tegen Pythium ultimum.

Indicatoren voor ziekteonderdrukking in de bodem

In een biotoets met komkommerplanten kwam naar voren dat kalifosfaat, calcium en etridiazole een onderdrukking gaven van Pythium. De behandeling met 5% vermiculiet gaf juist een toename van schade. Van drie chrysanten cultivars liet Grand Pink een toenemende schade zien met een toename aan sporen. Deze cultivar werd daarom gebruikt in een veldproef.

In de veldproef gaf Streptomyces en kalifosfiet een bescherming van de plant tegen Pythium. Het middel etridiazool gaf in de veldproef geen goede bescherming maar wel zwaardere takken. Additioneel onderzoek liet zien, dat met een dubbele dosering Streptomyces, het gemiddeld vers gewicht van de takken met 23 gram toenam. Een toevoeging van calcium had hierop geen invloed en kan gelijktijdig gebruikt worden.

Een analyse van zes gronden van praktijkbedrijven liet een groot verschil zien in weerbaarheid. Deze verschillen overeenkomstig de ervaringen van telers. Een snelle kiemtoets en een goedkope meting van beschikbare koolstof lieten hetzelfde resultaat zien als de biotoets en zijn dus een betrouwbare-, goedkopere-, en snelle vervanger. De hogere weerbaarheid van de gronden vertoonde een relatie met een hogere EC, natrium, lutum, CEC, calcium, silt en een lager natrium bezetting en zand fractie zoals verwacht op basis van het bodemweerbaarheidsmodel.

Financier van het onderzoek: Productschap Tuinbouw