Nieuws

Blauwdruk systematische aanpak voedselverspilling voor Europa

Gepubliceerd op
21 november 2018

Nederland is naast Duitsland, Spanje en Hongarije één van de pilot-landen waar een brede, ketenoverschrijdende aanpak voor halvering van voedselverspilling en optimale verwaarding van onvermijdbare reststromen wordt ontwikkeld en getest. De (wetenschappelijke) kennis ontwikkeld binnen het EU-onderzoeksprogramma REFRESH vormt de basis voor deze aanpak.

Het onderzoeksprogramma REFRESH (looptijd 2015-2019) zet in op strategische samenwerking tussen ketenpartijen en hanteert een systemische aanpak waarbij wordt gewerkt vanuit nationale 'Frameworks for action'. Het stellen van doelen en het nemen van acties door bedrijven staat daarbij centraal. Ook het veranderen van de spelregels en wegnemen van barrières om de weg vrij te maken voor nieuwe oplossingen tegen voedselverspilling staan bovenaan de prioriteitenlijst. De ketenoverschrijdende aanpak en de resultaten van de vier pilot-landen worden in REFRESH met elkaar vergeleken.

"Een gecoördineerde publiek-private samenwerking tussen gecommitteerde bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties is de sleutel tot minder voedselverspilling en optimaal gebruik van reststromen", benadrukt Toine Timmermans programmamanager Voedselverspilling bij Wageningen University & Research en coördinator van REFRESH. "Anders blijven initiatieven te kleinschalig om daadwerkelijk effect te sorteren."

Nederlandse aanpak

In 2017 is de Taskforce Circular Economy in Food opgericht door Wageningen University & Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Deze Taskforce is een eerste aanzet om te komen tot de systematische aanpak in Nederland. Het initiatief, waarvoor een uitvoeringsorgaan in oprichting is, is sinds de oprichting uitgegroeid tot een coalitie met partners uit de hele keten – van MKB tot food multinational, en zowel publieke als private partijen. De diverse partijen hebben afgesproken hun acties tegen voedselverspilling te bundelen en met elkaar te verbinden. Ze hebben een gezamenlijke agenda en het actieplan 'Samen tegen Voedselverspilling' opgesteld. "Nederland loopt op dit moment voorop als het gaat om structurele monitoring en een gezamenlijke ambitie en betrokkenheid", zegt Timmermans. Naar verwachting komt er ook in de andere landen een structurele vorm van samenwerking, die doorloopt na afronding van het REFRESH-project in juni 2019.

Verbinding zoeken

Ook andere landen in Europa en daarbuiten kunnen met de blauwdruk van REFRESH aan de slag. Meerdere EU-lidstaten hebben inmiddels hun interesse getoond. "De betrokken partijen krijgen een workshop waarin ze leren hoe ze een vrijwillige samenwerking als die van ons kunnen opzetten", vertelt Timmermans. "Toepassen van de REFRESH-blauwdruk is maatwerk en hangt onder meer af van hoe bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties het liefst met elkaar samenwerken in complexe projecten."

Timmermans hoopt dat zoveel mogelijk organisaties de verbinding aangaan in de strijd tegen voedselverspilling. "Leer van de kennis en ervaringen van koplopers. Dan kun je zelf sneller aan de slag."

REFRESH 

In REFRESH wordt door 26 partijen, afkomstig uit 12 Europese landen en China, kennis en inzichten verzameld waarmee andere landen aan de slag kunnen om voedselverspilling te verminderen. Het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd vanuit het Europese Horizon2020 programma. De deelnemende partijen werken samen toe naar Sustainable Development Goal 12.3: halvering van de hoeveelheid voedsel die per persoon verspild wordt tussen nu en 2030, zowel in de supermarkt als bij de consument. Om dit te realiseren moeten door de hele keten productverliezen omlaag en moet tegelijkertijd de waarde van niet te vermijden reststromen en hergebruikte of gerecyclede verpakkingsmaterialen omhoog.