Blog: Go Nuts! Van scars naar stars

Nieuws

Blog: Go Nuts! Van scars naar stars

Gepubliceerd op
27 juli 2015

Brabant – zeker Oost-Brabant – is groot geworden van, voor en door innovatieve veehouderij. Nog geen 80 jaar geleden stuurde je de grootste vijand nog niet naar de Peel. Noeste en woeste gronden. Moeras en klapzand. Ondoorgrondelijk en gevaarlijk. Onvruchtbaar. De veehouderij, het varken in het bijzonder, heeft den werkende mensch in de Peel welvaart en welzijn gegeven in de afgelopen 60 jaar. Vandaag de dag zijn we dat vergeten. Dat is logisch want de veehouderijmedaille heeft in de huidige maatschappelijke en ethische context meerdere kanten. Het varken is nu symbool voor maatschappelijke onrust. Van Discussie moeten we weer naar Dialoog: het 3D-model Draagvlak Door Dialoog.

Ontspanning en arbeid

Startpunt is ons landschap. Realiseer dat boerencultuurlandschappen onze meest favoriete recreatielandschappen zijn. Denk aan de polders waar we gaan fietsen, de bloesemtochten door de Betuwe en oude voedselfabrieken die nieuwe culturele functies krijgen; de Cacaofabriek. Vroeger wisten ze het al: Otium (ontspanning) en Negotium (arbeid) waren onlosmakelijk verbonden in de architectuur, de schilderkunst en de landplanning. In de ontwikkeling van sommige gebieden in Nederland is dit gegeven ‘vergeten’. Ook de Peel is zo’n productieland waar bij de inrichting alleen arbeid aan de orde was. Lange tijd was dit geen probleem, totdat er steeds meer burgers op het platteland kwamen wonen.

Go Nuts!

De monocultuur wordt niet meer geaccepteerd en vraagt vernieuwing. Het plan Go nuts! is een voorbeeld van vernieuwing in de varkenssector. Go Nuts! is gebaseerd op een eeuwenoud leisure-voedsellandschap: het schiereiland Iberico. Hier, in Spanje en Portugal, scharrelen varkens in eikenbossen hun maaltijd bij elkaar en vormen zo de beroemde Ibericoham waar chefkoks van over de hele wereld gek op zijn. Maar misschien nog wel belangrijker, dit systeem functioneert al jaren perfect doordat het een tweede belangrijke inkomstenbron heeft: het toerisme. Je kunt Spanje niet bezoeken zonder deze bossen te zien en de ham te proeven. Dit gegeven vormt de basis voor het plan Go nuts!

Multifunctioneel landschap

Go Nuts! toont aan dat grootschalige biologische varkenshouderij in de Peelhorst een waardevolle ruimtelijke en recreatieve structuur aan het landschap kan toevoegen. Aansluitend bij de ondernemingsgeest van de Peel. Als het ergens kan, kan het hier! De transformatie van mono naar multi. Uitputten en benutten. De grootschaligheid en impact van deze industrie niet ontkennen of wegstoppen, maar uit deze eigenschappen een nieuw multifunctioneel landschap creëren.

High tech x high touch

Stelt u voor: de Peel. De varkens in scharrelbossen, met allerlei soorten fruit- en notenbomen. Voedsel voor de varkens en een prachtig stuk natuur voor wandelaars en fietsers. Je ziet de oorsprong van je vlees op het bord ‘live’ in deze bossen. Open en eerlijk over de productie van je vlees. Plus een prachtig verblijfslandschap dat vele bezoekers trekt. High tech x high touch. Op de Peelhorst zie je met eigen ogen, dat jouw vlees een goed leven heeft gehad. We piekeren niet meer over anonieme lapjes in de supermarkt, we eten Brabants vlees dat ook echt uit Brabant komt (kom maar kijken!).

Trots in de Peel

Ondernemers zullen weer met trots bij hun varkensbedrijf wonen en gastheer of –vrouw zijn van de Peel. Men komt straks naar de Peel voor voedselbeleving. Onze scharrelbossen zijn het voedsellandschap waarvoor we nu nog naar Italië of Frankrijk afreizen. Maak de varkenshouderij weer economisch drager en landschapsbouwer van de regio, zo ontstaat er ook ruimte voor aanverwante sectoren als natuur, recreatie, zorg en educatie. Innovatieve bedrijven op het gebied van kringlooplandbouw, energievoorziening en natuurontwikkeling vormen de basis voor ontdekkingstochten op de Peelhorst.

Ruimte op de Peel

Geef de Peel de ruimte. Ruimte om te ademen, ruimte voor nieuwe kansen voor iedereen. Biologische landbouw, duurzame innovatieve akkerbouw, nieuwe natuurgebieden en een prachtig landschappelijk raamwerk om doorheen te fietsen, in te struinen, te ontdekken en te leren. Zo maakt grootschalige, industriële landbouw een liefdevol- en tijdsbestedingslandschap met nut voor ondernemers en genoegen voor bewoners. Niet gek, Go nuts!

Auteurs:
Inge Vleemingh, Landschapsarchitect en onderzoeker Alterra
Jan Kerkhof, Voorzitter Peelnetwerk
Roger Engelberts, Directeur Imagro

Disclaimer: Dit bericht is een opiniestuk en vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de mening van Alterra
Wageningen UR.