Nieuws

Blog: Onderwaterdrains vernatten veen wel degelijk

Gepubliceerd op
20 februari 2019

Over de werking van onderwaterdrains klinken het laatste half jaar kritische geluiden. 'Het lijkt een beetje een hype om ze af te doen als niet effectief’, zegt Idse Hoving in z'n blog.

Onze onderzoeksresultaten tonen statistisch betrouwbaar aan dat onderwaterdrains namelijk wel degelijk effect hebben op veenafbraak en bodemdaling.