Grond: de bodem onder uw bedrijf - 23 juni Open dag KTC De Marke

Nieuws

Bodem: 'De grond onder uw bedrijf'

Gepubliceerd op
8 juni 2015

Op 23 juni organiseert KTC De Marke samen met ForFarmers een open dag in Hengelo (Gld.). Het hoofdthema is: 'Grond de bodem onder uw bedrijf'. Op het jaarlijks terugkerende demoveld van 'Melkers van Morgen' staat dit jaar de bodem centraal als basis voor een optimale ruwvoerteelt. Tijdens deze open dag is er aandacht voor de veel facetten rondom het thema bodem, waaronder verbetering van de bodemkwaliteit, bemesting, waterhuishouding en bodemverdichting.

Aan de hand van demonstraties, demovelden, lezingen kunnen geïnteresseerden tijdens de open dag op KTC De Marke informatie vinden over de volgende onderwerpen:

Bodem

Welke kenmerken van de bodem zijn belangrijk? Dit zal aan de hand van de Bodem Conditie Score worden uitgelegd. Wanneer is er sprake van verdichting en hoe kun je het voorkomen en opheffen. Er zullen diverse machines getoond worden. 

Grasteelt

Er zijn demovelden te zien met diverse grasmengsels, rode en witte klaver, dekvrucht met westerwolds. Verder is er aandacht voor het doorzaaien van gras; hoe en wanneer? Het toepassen van bemesting in het voorjaar en een gewenste zomerbemesting. Wat is de juiste maaihoogte? Ook is er een nieuwe machine te zien voor het bestrijden van engerlingen.

Maïsteelt

Op het gebied van maïsteelt is er van alles te zien tijdens de open dag. Zo is er op KTC De Marke ruitzaai geïntroduceerd als nieuwe zaaimethode. Daarnaast is er informatie over GPS rijenbemesting met drijfmest. Een belangrijke vraag op dit moment is: Brengen we de mest naar de maïs of de maïs naar de mest? En welke methode levert het meest op. Wanneer is aanvullende kalibemesting bijvoorbeeld nodig? Ook is er aandacht voor gras in maïs als vanggewas en organische stof leverancier.

Preciesielandbouw

Preciesielandbouw doet meer en meer zijn intrede binnen de landbouw. Zo wordt er steeds vaker in de praktijk gewerkt met GPS en drones. Wat voor resultaten bieden deze hulpmiddelen? En waarvoor kunnen ze ingezet worden. Ze zijn goed in te zetten bij het opsporen van productie beperkende oorzaken in de bodem en het plaatsspecifiek bewerken en bemesten van de grond.

Beweiding

Uitleg over beweiding op De Marke. Hier wordt ingegaan op de manier van beweiden op KTC De Marke. Het waarom en de resultaten hiervan komen aan bod.

Lezingen over KringloopWijzer

De Vruchtbare Kringloop Achterhoek zal tijdens verschillende lezingen de resultaten presenteren van het project met betrekking tot de KringloopWijzer. Verder is er ook aandacht voor de KringloopWijzer in het algemeen.

Mestverwerking op boerderijschaal

Leden van de netwerkgroep 'Microvergisters  in de praktijk' zullen informatie geven over mono-mestvergisting, mestraffinage de bemestende waarde van digestaat en het produceren van ‘Groen Gas’.