Nieuws

BodemHack Achterhoek: combineren van data en kennis over bodem-water-landbouw

Gepubliceerd op
31 mei 2018

Wat zijn bepalende factoren voor de bodemkwaliteit ten behoeve van grondwaterkwaliteit en landbouwproductie? Die vraag staat centraal bij de BodemHack Achterhoek die op 31 mei en 1 juni gehouden wordt op initiatief van Vitens, de provincie Gelderland en Wageningen University & Research.

Op het proefbedrijf ‘De Marke’ van WUR werken interdisciplinaire teams aan een serie interessante uitdagingen. Deze hackathon over de relatie bodem-water-gewas biedt een unieke mogelijkheid om samen te werken met bodem- en grondwaterexperts en datadonoren (overheden, bedrijven) en van elkaar te leren. Doel is het benutten van beschikbare data en technologie voor een duurzaam beheer van bodem en water, waar zowel boeren, waterbedrijven en overheid mee uit de voeten kunnen.

Bodem levert een dubbele prestatie

De BodemHack gaat over het drinkwaterwingebied ’t Klooster in de Achterhoek. Daar levert de bodem een dubbele prestatie: een productief gewas aan de bovenkant, en drinkwater aan de onderkant. Hoe zorgen we ervoor dat de bodem dit blijvend kan leveren? Daarvoor hebben we data nodig. De deelnemers graven in het datalandschap van de drie initiatiefnemers. Zij stellen hun data beschikbaar waardoor unieke combinaties mogelijk worden. Er zijn data op het gebied van bodem, agrarisch gebruik, (grond)waterkwaliteit en -kwantiteit.

Door in een open, inspirerende omgeving gezamenlijk te werken aan de uitdagingen ontstaat ruimte voor creatieve oplossingen. De initiatiefnemers hebben er allen belang bij dat slimme oplossingen, gecombineerd met data en kennis, leiden tot een duurzame benutting en beheer van het bodem-water-landbouw systeem. Hun netwerk vormt een goede plaats om resultaten van de hackathon verder te brengen.