Nieuws

Bodemkaart Noord-Nederland gereed

Gepubliceerd op
22 juli 2014

In het project “Actualisatie bodemkaart veengebieden” is de nieuwe bodemkaart beschikbaar van Noord-Nederland. Deze kaart is tot stand gekomen met de “Digitale bodemkartering (DBK)” methode. Hierbij worden kaartbeelden gecreëerd door bodemgegevens uit recente veldwaarnemingen en gebiedsdekkende gegevens over o.a. reliëf, grondwaterstandsdiepte, grondgebruiksreeksen en patrooninformatie van de oorspronkelijke bodemkaart samen te voegen.

Fragmenten van de ooude en nieuwe bodemkaart

De geactualiseerde bodemkaart van Noord-Nederland beslaat een oppervlakte van ca. 180.000 ha. Dit is ongeveer de helft van het totale veengebied waarvan de bodemkaart binnen dit project wordt geactualiseerd. Uit een vergelijking van de geactualiseerde kaart en de oorspronkelijke kaart blijkt de afname van de veendikte in de afgelopen decennia; ca. 30% (60.000 ha) van de oppervlakte is nu ingedeeld bij een bodemtype met een dunnere veendikteklasse. Bij ongeveer 25.000 ha is de veenlaag zelfs geheel of nagenoeg geheel verdwenen, waardoor er nu zand- en kleigronden voorkomen.

Beluister het radio-interview met onderzoeker Folkert de Vries: