Boeren van Koeien & Kansen reageren op aanpassing mestwetgeving

Nieuws

Boeren van Koeien & Kansen reageren op aanpassing mestwetgeving

Gepubliceerd op
10 juni 2015

De mestwetgeving is vastgelegd in een Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat iedere vijf jaar wordt vernieuwd. Aanpassingen in het 5e Actieplan Nitraatrichtlijn (2014-2017) leiden tot een reactie in de melkveehouderij. De Koeien & Kansen-boeren reageren door verdere beperking van de mestproductie, nog betere benutting van meststoffen en de drive om een hogere gewasopbrengst te realiseren voor een hogere gebruiksnorm.

Maatregelen die hierbij passen zijn bijvoorbeeld minder jongvee houden, drijfmestrijenbemesting in snijma├»s en een bemestingsplan dat werkt met een budget aan beschikbare meststoffen. 

Daarnaast denkt Koeien & Kansen na over equivalente maatregelen. Een idee hiervoor is uitbouw van de bedrijfsspecifieke P-bemestingsnorm naar een bedrijfsspecifieke N-bemestingsnorm. Een ander idee is om te werken met een bedrijfswaterplan, gekoppeld aan de KringloopWijzer, als alternatief voor generieke maatregelen.

Het is te lezen in de notitie van Frans Aarts en Jouke Oenema van Wageningen UR.

Meer informatie