Nieuws

Bonte koeiendans in Aartswoud

Gepubliceerd op
15 april 2019

Martin Scholten, directeur van de Animal Sciences Group, gaf gisteren het startschot voor wat hij zelf ‘de bontste koeiendans van Nederland’ noemde. Hij liet de koeien van het Rundveemuseum Aartswoud voor het eerst naar buiten na de winter, wat tot het bekende aanstekelijke tafereel van dansende koeien leidde.

Het Rundveemuseum houdt een brede variëteit aan bijzondere en zeldzame runderrassen, met onder meer: rode en zwarte Blaerkoppen, baggerbonten, Lakenvelders, een Witrik en een zwartbonte Fries.

Belang voor kringlooplandbouw

In zijn toespraak wees Martin Scholten erop dat in de omslag naar kringlooplandbouw de eigenschappen van de oude rassen weer in beeld komen. ‘Daarbij is een belangrijke factor dat we steeds meer doordrongen zijn van de waarde van landbouw voor landschap. Het gewaardeerde Nederlandse landschap is een natuurinclusief boerenlandschap. Koeien die buiten lopen geven extra kleur aan het boerenlandschap. En laten de oude rassen nu juist daar ook heel goed aangepast zijn aan het buitenleven in een natuurlijke landbouwomgeving’, aldus Martin Scholten.

Hij noemde als voorbeeld de Heidekoe, die - zijn naam zegt het al – goed uit de voeten kan in een heidelandschap. ‘Maar denk ook aan de MRIJ (Maas-Rijn-IJssel), waarvan de naam verraadt dat ze in rivieren gebied goed uit de voeten kunnen. En de Lakenvelders zijn uiterst geschikt voor natte veenweide gebieden, en de Brandrode koeien voor begrazing van bloemen- en kruidenrijke ruige weilanden.’

Dansende koe weidegang

Rijkdom van oude rassen

‘Gelukkig treffen we dit soort koeien niet alleen in Aartswoud’ zei Scholten: ‘Er zijn ook boeren die met die kennis gaan boeren. Boerenslim en verdienstelijk boeren - met de koeien uit de oude stal. Naar ik hoop ontdekken we net op tijd de bijzondere de rijkdom van de oude rassen van landbouwhuisdieren, om ons helpen naar een duurzame toekomst voor de landbouw.’