Press release

Book presentation 'The green horizon'

Published on
November 14, 2018

On November 14, 2018 the book ‘The green horizon/De groene horizon’ was presented. The book tells the story of creating the new polder landscape of Eastern and Southern Flevoland over a period of fifty years. Landscape architect Marlies Brinkhuijsen and architectural historian Imke van Hellemondt wrote a chapter ‘Designing for growth’ on designing woods in the new polders, commissioned by Staatsbosbeheer and the Cultural Heritage Agency.

Dutch:

Op 14 november 2018 werd het boek ‘De groene horizon’ gepresenteerd. Het boek vertelt het verhaal over vijftig jaar bouwen aan het groene landschap van oostelijk en zuidelijk Flevoland. Landschapsarchitecte Marlies Brinkhuijsen en architectuurhistorica Imke van Hellemondt schreven in opdracht van Staatsbosbeheer and de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een hoofdstuk ‘Ontwerpen op de groei’ over het bosontwerp in de nieuwe polders.